WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Dane na podstawie sprawozdania GUS S-10 nr 1 (studenci obywatele Polscy) oraz sprawozdania nr 2 (studenci cudzoziemcy, ogółem: podejmujący studia na zasadach obywateli polskich, na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, uczestniczący w rocznej wymianie Erasmus +) - stan na dzień 30 listopada 2016 r.


Liczba studentów studiów stacjonarnych
Wydział/Kierunek Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite magisterskie Studia II-go st. Po ost. roku studiów
I II III IV V I II
 Łączna liczba studentów 2478 2039 1937 203 178 1056 1138 0 9029
Wydział Biologiczno-Chemiczny 224 145 121 0 0 65 99 0 654
Biologia 102 71 58 0 0 0 0 0 231
Biologia 0 0 0 0 0 43 34 0 77
Chemia 109 74 54 0 0 0 0 0 237
Chemia 0 0 0 0 0 22 42 0 64
Ochrona środowiska 13 0 9 0 0 0 0 0 22
Ochrona środowiska 0 0 0 0 0 0 23 0 23
Wydział Ekonomii i Zarządzania 506 468 321 0 0 257 251 0 1803
Ekonomia 195 200 146 0 0 0 0 0 541
Ekonomia 0 0 0 0 0 131 142 0 273
MSG 28 25 31 0 0 0 0 0 84
MSG 0 0 0 0 0 31 22 0 53
Zarządzanie 113 67 57 0 0 0 0 0 237
Zarządzanie 0 0 0 0 0 45 42 0 87
Ekonomiczno-prawny 90 101 87 0 0 0 0 0 278
Ekonomiczno-prawny 0 0 0 0 0 50 45 0 95
Logistyka 80 75 0 0 0 0 0 0 155
Wydział Filologiczny 443 324 279 0 0 198 202 0 1446
Filologia angielska 107 75 56 0 0 0 0 0 238
Filologia angielska 0 0 0 0 0 27 39 0 66
Filologia, angielska z elementami translatoryki 0 0 0 0 0 36 0 0 36
Filologia, język angielski, z językiem niemieckim 38 0 0 0 0 0 0 0 38
Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim 48 24 33 0 0 0 0 0 105
Filologia, język angielski stosowany, z językiem rosyjskim 32 16 30 0 0 0 0 0 78
Filologia francuska 24 0 18 0 0 0 0 0 42
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim 26 30 0 0 0 0 0 0 56
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy 44 42 32 0 0 0 0 0 118
Filologia rosyjska 26 17 25 0 0 0 0 0 68
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo 0 0 0 0 0 58 63 0 121
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu 25 39 30 0 0 0 0 0 94
Filologia polska 39 42 21 0 0 0 0 0 102
Filologia polska 0 0 0 0 0 27 64 0 91
Kulturoznawstwo 34 39 34 0 0 0 0 0 107
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 50 36 0 86
Wydział Fizyki 34 9 8 0 0 0 12 0 63
Fizyka 34 9 8 0 0 0 0 0 51
Fizyka 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Wydział Historyczno - Socjologiczny 261 217 220 0 0 94 95 0 887
Filozofia 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Filozofia i etyka 26 27 0 0 0 0 0 0 53
Historia 36 32 59 0 0 0 0 0 127
Historia 0 0 0 0 0 26 40 0 66
Socjologia 41 23 25 0 0 0 0 0 89
Socjologia 0 0 0 0 0 41 26 0 67
Studia wschodnie 0 17 38 0 0 0 0 0 55
Stosunki międzynarodowe 85 79 89 0 0 0 0 0 253
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 27 29 0 56
Kognitywistyka i komunikacja 73 39 0 0 0 0 0 0 112
Wydział Matematyki i Informatyki 134 115 141 0 0 58 79 0 527
Informatyka i ekonometria 12 16 25 0 0 0 0 0 53
Matematyka 22 26 43 0 0 0 0 0 91
Matematyka 0 0 0 0 0 20 48 0 68
Informatyka 100 73 73 0 0 0 0 0 246
Informatyka 0 0 0 0 0 38 31 0 69
Wydział Pedagogiki i Psychologii 372 345 378 0 0 197 189 0 1481
Praca socjalna 70 49 75 0 0 0 0 0 194
Praca socjalna 0 0 0 0 0 32 31 0 63
Pedagogika 302 296 303 0 0 0 0 0 901
Pedagogika 0 0 0 0 0 165 158 0 323
Wydział Prawa 399 329 372 203 178 164 163 0 1808
Administracja 55 45 60 0 0 0 0 0 160
Administracja 0 0 0 0 0 55 54 0 109
Bezpieczeństwo narodowe 56 46 53 0 0 0 0 0 155
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 47 59 0 106
Kryminologia 55 51 57 0 0 0 0 0 163
Kryminologia 0 0 0 0 0 62 50 0 112
Prawo 233 187 202 203 178 0 0 0 1003
Wydział Ekonomiczno - Informatyczny  105 87 97 0 0 23 48 0 360
Filia w Wilnie
Ekonomia 47 34 72 0 0 0 0 0 153
Ekonomia 0 0 0 0 0 23 48 0 71
Informatyka 23 24 25 0 0 0 0 0 72
Europeistyka 35 29 0 0 0 0 0 0 64
Łączna liczba studentów 2478 2039 1937 203 178 1056 1138 0 9029
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 5832          
Jednolitych studiach magisterskich  1003          
II-go stopnia 2194          


Liczba studentów studiów niestacjonarnych
Wydział/Kierunek Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite magisterskie Studia II-go st. Po ost. roku studiów
I II III IV V I II
Wydział Ekonomii i Zarządzania 122 90 108 0 0 84 154 0 558
Ekonomia 72 62 91 0 0 0 0 0 225
Ekonomia 0 0 0 0 0 84 128 0 212
Logistyka 50 0 0 0 0 0 0 0 50
Zarządzanie 0 28 5 0 0 0 0 0 33
Zarządzanie 0 0 0 0 0 0 26 0 26
Ekonomiczno-prawny 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Wydział Pedagogiki i Psychologii 77 76 91 0 0 128 173 0 545
Praca socjalna 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pedagogika 77 76 90 0 0 0 0 0 243
Pedagogika 0 0 0 0 0 128 173 0 301
Wydział Prawa 315 319 416 82 110 209 271 1 1723
Administracja 58 54 82 0 0 0 0 0 194
Administracja 0 0 0 0 0 113 114 1 228
Bezpieczeństwo narodowe 72 79 147 0 0 0 0 0 298
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 54 85 0 139
Kryminologia 92 103 100 0 0 0 0 0 295
Kryminologia 0 0 0 0 0 42 72 0 114
Prawo 93 83 87 82 110 0 0 0 455
Łączna liczba studentów 514 485 615 82 110 421 598 1 2826
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 1351          
Jednolitych studiach magisterskich  455          
II-go stopnia 1020