WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Struktura organizacyjna administracji centralnej

Kanclerz
mgr Tomasz Zalewski
tel. 85 745 71 15, fax: 85 745 70 73
e-mail: kanclerz@uwb.edu.pl

Zastępca Kanclerza
mgr inż. Wojciech Pilichowski
tel. 85 745 70 16, 85 745 71 15, fax: 85 745 70 73
e-mail: wojciech.pilichowski@uwb.edu.pl

Zastępca Kanclerza - Kwestor
mgr Katarzyna Łyszczarz
tel. 85 745 71 15 
e-mail: k.lyszczarz@uwb.edu.pl

p.o. Zastępcy Kwestora
Regina Sokołowska
tel. 85 745 70 33
e-mail: kwestura@uwb.edu.pl

Dział Rektorski
mgr Agnieszka M. Bujakowska - kierownik
tel. 85 745 70 02 
e-mail: bujakowska@uwb.edu.pl

Rzecznik prasowy
mgr Katarzyna Dziedzik
tel. 85 745 70 04 
e-mail: k.dziedzik@uwb.edu.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr Halina Stefanowicz - kierownik
tel. 85 745 70 58
e-mail: ac-dag@uwb.edu.pl

Dział Aplikacji Komputerowych
mgr inż. Michał Sidoruk - kierownik
tel. 85 745 70 07
e-mail: m.sidoruk@uwb.edu.pl

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
mgr Małgorzata Ludera - kierownik
tel. 85 745 70 52
e-mail: ac-ddss@uwb.edu.pl

 • Sekcja Dydaktyki
  mgr inż.  Aneta Aleksandrowicz - kierownik
  tel. 85 745 71 36
  e-mail: aneta.aleksandrowicz@uwb.edu.pl 
 • Sekcja Spraw Studenckich
  mgr Iwona Dzbeńska
  tel. 85 745 71 11
  e-mail: i.dzbenska@uwb.edu.pl 
 • Sekcja -  Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
  mgr Marcelina Wojno - kierownik
  tel. 85 745 70 79
  e-mail: ac-bk@uwb.edu.pl
  www.bk.uwb.edu.pl
 • Sekcja - Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
  tel. 85 745 78 89

Dział Finansowo-Księgowy
mgr Karolina Hryniewicka - Sawko - kierownik
tel. 85 745 70 34
e-mail: k.sawko@uwb.edu.pl


Dział Inwentaryzacji i Rozliczeń
mgr Stanisława Puciłowska - kierownik
tel. 85 745 70 62
e-mial: din@uwb.edu.pl  
nr pokoju: 807

Dział Inwestycji i Remontów
mgr inż. Elżbieta Drągowska - kierownik
tel. 85 745 70 32
e-mail: e.dragowska@uwb.edu.pl 

Dział Nauki
dr hab. Monika Kondratiuk – Nierodzińska - kierownik
tel. 85 745 71 21
e-mail: ac-dn@uwb.edu.pl

Dział Obsługi Technicznej
inż. Jerzy Hajczuk - p.o. kierownika
tel. 85 745 73 63
e-mail: dot@uwb.edu.pl 

Dział Promocji
mgr Agnieszka Jabłońska-Perkowska - p.o. kierownika
tel. 85 745 70 97
e-mail: a.jablonska@uwb.edu.pl 

Dział Płac i Podatków
Halina Woźniak - p.o. kierownika
tel. 85 745 70 60
e-mail: sekcja-plac@uwb.edu.pl


Dział Spraw Osobowych
mgr Elżbieta Matys - kierownik
tel. 85 745 70 42
e-mail: ac-dso@uwb.edu.pl

Sekcja Spraw Socjalnych
mgr Alicja Kotowicz - kierownik
tel. 85 745 71 22
e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl

Dział Sieci Komputerowych
dr Czesław Byliński - kierownik
tel. 85 745 70 92
e-mail: bylinski@uwb.edu.pl
e-mail: dask@uwb.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej
mgr Anna Sylwia Maj - kierownik
tel. 85 745 70 21
e-mail: a.maj@uwb.edu.pl

Dział Zamówień Publicznych
mgr Joanna Szaciło - kierownik
tel. 85 745 71 17
e-mail: ac-dzp@uwb.edu.pl

Samodzielna Sekcja ds. Bhp i Ppoż.
mgr Krzysztof Kamiński
tel. 85 745 70 45
e-mail: ac-bhp@uwb.edu.pl 

Samodzielna Sekcja - Kancelaria Ogólna
Krystyna Strużanowska
tel. 85 745 71 13

Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
mgr Piotr Kalinowski - kierownik
tel. 85 745 70 71
e-mail: ac-sso@uwb.edu.pl

Zespół ds. Audytu i Kontroli
mgr Robert Dąbrowski
tel. 85 745 70 47
e-mail: audyt@uwb.edu.pl

Zespół ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych 
mgr Anna Jarzęmbska
tel. 85 745 71 34
e-mail: a.jarzembska@uwb.edu.pl 

Zespół Radców Prawnych
mgr Elżbieta Nawrocka - Łazuk
tel. 85 745 70 68
e-mail: ac-zrp@uwb.edu.pl
mgr Michał Prutis
tel. 85 745 70 68
e-mail: mprutis@uwb.edu.pl

Samodzielna Sekcja - Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
mgr Irena Wasiluk - kierownik
tel. 85 745 70 53
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl