WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 15 grudnia 2017 roku):

    OPUS 14 - link do ogłoszenia
    PRELUDIUM 14 - link do ogłoszenia
    Najważniejsze zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS i PRELUDIUM - treść informacji NCN
    DAINA - link do ogłoszenia
    MINIATURA 1 (nabór ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku) - link do ogłoszenia
    Wyjaśnienie NCN dotyczące ograniczeń w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 1 - treść informacji NCN

    HERA - link do ogłoszenia (terminy: pre-proposals: 24 października 2017 r., zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r., full proposals: maj 2018 r., wyniki konkursu: koniec 2018 r.)
    EqUIP - link do ogłoszenia (termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00)
    BiodivERsA - link do ogłoszenia (terminy: wstępna rejestracja do 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 (CET), termin składania full proposals do 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 (CET))
   
    Centra Doskonałości Naukowej DIOSCURI - zaproszenie do zgłaszania gotowości utworzenia Centrum - link do informacji na stronie NCN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualnie otwarte konkursy:
  
    DUN - Działalność Upowszechniająca Naukę - link do komunikatu MNiSW (termin składania wniosków do 31 października 2017 roku)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/