WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 15 marca 2019 roku):

SONATINA 3 - link do ogłoszenia

ETIUDA 7 - link do ogłoszenia

UWERTURA 3 - link do ogłoszenia

 

NORFACE - full proposals do maja 2019 r. - link do ogłoszenia

DIOSCURI 2 – nabór dla jednostek (do 20 marca 2019 r.) - link do ogłoszenia

JPI AMR 2019 - full proposals do 17 czerwca 2019 r.  - link do ogłoszenia

       CHIST-ERA (full proposals do marca 2019 r.) - link do ogłoszenia

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualnie otwarte konkursy

brak


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/