WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 15 czerwca 2018 roku):

OPUS 15 - link do ogłoszenia
PRELUDIUM 15 - link do ogłoszenia

MINIATURA 2 (termin składania wniosków do 31 grudnia 2018 r.) - link do ogłoszenia


URBAN Europe - link do ogłoszenia (termin wstępnej, ale obowiązkowej rejestracji upływa 12 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego)

M-ERA.NET 2 - link do ogłoszenia (termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Forest VALUE - link do ogłoszenia (terminy: pre-proposals: 23 stycznia 2018 r. godz. 13:00 CET, zaproszenie do składania full proposals: marzec 2018 r., full proposals: maj 2018 r., wyniki konkursu: październik 2018 r.)

Chist-ERA - link do ogłoszenia (terminy: pre-proposals: 11 stycznia 2018 r. godz. 17:00 CET, zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r., full proposals: 14 sierpnia 2018 r., wyniki konkursu: październik 2018 r.)

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualnie otwarte konkursy:

   Fundamenty (od 20 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. ) - link do ogłoszenia

   Regionalna Inicjatywa Doskonałości (od 21 marca 2018 r. do 21 maja 2018 r. )- link do ogłoszenia 


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/