WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Drodzy Doktoranci !!!

Wybory przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów
UwB na kadencję 2016-2020 odbędą się w dniu 2 marca 2016 roku o 18:00 w 
Instytucie Chemii UwB na Kampusie w sali 2044. Wybrany przedstawiciel będzie
reprezentować społeczność doktorancką naszego uniwersytetu na szczeblu
ogólnouczelnianym oraz będzie próbował polepszyć prodoktorancki charakter
naszej uczelni. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy


"Kreatywne rozmowy o nauce czas zacząć!"
 
Szanowni Państwo,
w imieniu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą edycję show naukowego KRON - Kreatywnych Rozmów o Nauce, które odbędą się 18 lutego o godzinie 18:00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury, znajdującym się w nowym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego.
 
Kreatywne Rozmowy o Nauce to cykl spotkań z naukowcami, chcącymi podzielić się ideami, które są warte rozpowszechniania. Na każde wydarzenie z tej serii składać się będzie kilka popularnonaukowych wykładów trwających do 20 minut. W tym czasie prelegenci będą mieli za zadanie w jak najbardziej pomysłowy, a zarazem przystępny sposób opowiedzieć o swoich naukowych pasjach. Stawiamy zatem nie tylko na wiedzę, ale i charyzmę!
 
Pierwsza edycja Kreatywnych Rozmów o Nauce koncentrować się będzie wokół nauk ścisłych - biologii, chemii i fizyki. Bohaterami pierwszej edycji show KRON będą:
- dr Joanna Bagniewska (University of Reading, Wielka Brytania)
- dr hab. Marek Nikołajuk (Wydział Fizyki UwB)
- dr hab. Marcin Sielezniew (Instytut Biologii UwB)
- prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz (Instytut Biologii UwB)
- dr Krzysztof Mnich (Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe UwB)
oraz
- dr Agnieszka Wilczewska (Instytut Chemii UwB).
 
Szczegóły show oraz wygłaszanych wykładów są dostępne tu: http://uwb.edu.pl/uploads/tiny/OBRAZY/KRON_info.pdf
 
 
     Zapraszamy!
Mariana Kozłowska (Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów)
Paweł Szorc (Przewodniczący Parlamentu Studenckiego)