WYDZIAŁY
RUSD UwB objął patronatem IX edycję konferencji TYGIEL 2017
IX edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2017 już 18-19 marca 2017 r.

 

Konferencja TYGIEL to cenione i popularne spotkanie środowiska naukowego: pracowników naukowych, doktorantów i studentów, którzy w interdyscyplinarnym gronie wymieniają się swoimi zainteresowaniami naukowymi, wynikami badań i pomysłami. Najbliższa, IX edycja, odbędzie się w Lublinie w dniach 18-19 marca 2017 roku.

 

Celem dziewiątej edycji Konferencji Naukowej TYGIEL, która na stałe wpisała się w akademicki kalendarz wydarzeń, jest integracja naukowców oraz inspiracja do nawiązywania współpracy. Co roku setki naukowców z całego kraju dzielą się wynikami badań i nawiązują szereg kontaktów, które pozwolą im na dalszy rozwój kariery naukowej.

 

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” to hasło Konferencji TYGIEL

To właśnie interdyscyplinarność jest elementem charakterystycznym dla Konferencji TYGIEL. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań. Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji prac z najróżniejszych obszarów wiedzy, takich jak:

- obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

- obszar nauk przyrodniczych;

- obszar nauk ścisłych;

- obszar nauk technicznych;

- obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

- obszar nauk humanistycznych;

- obszar nauk społecznych;

- obszar sztuki.

 

Uczestnictwo na kilka sposobów

Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości

i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Wymienione formy można dowolnie łączyć ze sobą, bądź skorzystać tylko z jednej z nich.

 

Oprócz tego istnieje możliwość zgłoszenia swojego udziału w formie uczestnictwa biernego, które uprawnia do pełnego udziału we wszystkich elementach uwzględnionych w harmonogramie. Wydarzenie jest otwarte również dla osób zainteresowanych tematami poruszanymi podczas Konferencji, które mogą uczestniczyć w wykładach i dyskusji, bez konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej.

 

Każda kolejna edycja staje się lepsza od poprzedniej

Z roku na rok Konferencja TYGIEL trafia do coraz szerszego grona odbiorców i cieszy się wśród nich dobrą opinią. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła ponad 550 uczestników z większości uczelni wyższych w kraju, reprezentantów każdego z województw.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.konferencja-tygiel.pl

 

Komitet Organizacyjny
IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017Drodzy Doktoranci !!!

Wybory przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów
UwB na kadencję 2016-2020 odbędą się w dniu 2 marca 2016 roku o 18:00 w 
Instytucie Chemii UwB na Kampusie w sali 2044. Wybrany przedstawiciel będzie
reprezentować społeczność doktorancką naszego uniwersytetu na szczeblu
ogólnouczelnianym oraz będzie próbował polepszyć prodoktorancki charakter
naszej uczelni. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy


"Kreatywne rozmowy o nauce czas zacząć!"
 
Szanowni Państwo,
w imieniu Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą edycję show naukowego KRON - Kreatywnych Rozmów o Nauce, które odbędą się 18 lutego o godzinie 18:00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury, znajdującym się w nowym kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego.
 
Kreatywne Rozmowy o Nauce to cykl spotkań z naukowcami, chcącymi podzielić się ideami, które są warte rozpowszechniania. Na każde wydarzenie z tej serii składać się będzie kilka popularnonaukowych wykładów trwających do 20 minut. W tym czasie prelegenci będą mieli za zadanie w jak najbardziej pomysłowy, a zarazem przystępny sposób opowiedzieć o swoich naukowych pasjach. Stawiamy zatem nie tylko na wiedzę, ale i charyzmę!
 
Pierwsza edycja Kreatywnych Rozmów o Nauce koncentrować się będzie wokół nauk ścisłych - biologii, chemii i fizyki. Bohaterami pierwszej edycji show KRON będą:
- dr Joanna Bagniewska (University of Reading, Wielka Brytania)
- dr hab. Marek Nikołajuk (Wydział Fizyki UwB)
- dr hab. Marcin Sielezniew (Instytut Biologii UwB)
- prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz (Instytut Biologii UwB)
- dr Krzysztof Mnich (Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe UwB)
oraz
- dr Agnieszka Wilczewska (Instytut Chemii UwB).
 
Szczegóły show oraz wygłaszanych wykładów są dostępne tu: http://uwb.edu.pl/uploads/tiny/OBRAZY/KRON_info.pdf
 
 
     Zapraszamy!
Mariana Kozłowska (Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów)
Paweł Szorc (Przewodniczący Parlamentu Studenckiego)