WYDZIAŁY

                                                                                                                                                                            Białystok, 19.07.2019 r.

 

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

za zgodą JM Rektora i Rady Studium

ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka rosyjskiego na czas nieokreślony

I.Warunki konkursu

 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

- tytuł zawodowy magistra filologii rosyjskiej;

- doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami w szkole wyższej;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka rosyjskiego specjalistycznego w zakresie nauk ścisłych, prawnych, edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka rosyjskiego specjalistycznego ze studentami studiów 3 stopnia;

- obsługa platformy e-learningowej Blackboard i prowadzenie kursów e-learningowych z jej wykorzystaniem w nauczaniu języka rosyjskiego na uczelni wyższej;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

II. Wykaz wymaganych dokumentów:

 - podanie do Rektora;

- życiorys;

- kwestionariusz osobowy;

- dokument poświadczający uzyskanie stopnia naukowego magistra filologii rosyjskiej  – oryginał do wglądu lub uwierzytelniona kopia;

- opis dorobku dydaktycznego i organizacyjnego;

- oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy;

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku *.

III. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie papierowej na adres SPNJO UwB, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B, w terminie od 05.08.2019 do 06.09.  2019 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wymaganych dokumentów).

IV.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 września 2019.

V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

VI. Pracodawca nie zapewnia mieszkania.

 

* Dokument do wydrukowania znajduje się poniżej ;


 

DODATKOWA SESJA EGZAMINACYJNA   TELC B2 z języka ANGIELSKIEGO 

Szanowni Państwo,
 
W związku z zapytaniami o możliwość zorganizowania dodatkowego terminu egzaminu TELC B2, informuję, że możliwym terminem byłby ostatni tydzień września (sobota w godz. 8-15).
Warunkiem jest zebranie min. 10 chętnych osób.
 
Zapisy na egzamin będą na początku sierpnia (mailowo imię i nazwisko oraz potwierdzenie bankowe   opłaty za egzamin) .
Koszt: 500 zł (osoby, które uczestniczyły w kursie TELC B2 w roku 2018/19); 615 zł (500 zł + VAT osoby, które nie uczestniczyły w kursie).

*OPŁATĘ za egzamin, należy wnosić przelewem na konto UwB

(86 1160 2202 0000 0000 6000 1031) tytułem  "imię i nazwisko ,Egzamin TELC B2 z j. angielskiego".

 * Dodatkowe informacje: m.szachowicz@uwb.edu.pl

 

                                                 ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH CHĘTNYCH !

 

*EGZAMIN TELC B2

Certyfikat TELC:

  • jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586)
  • jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695
  • stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575


 


XVII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki „Algorytmy Rzeczywistości"
Już po raz siedemnasty podlaskie uczelnie zapraszają dzieci,
młodzież i dorosłych do nauki połączonej z zabawą - na Podlaski
Festiwal Nauki i Sztuki. Impreza trwa od 20 do 25 maja 2019 r.

Szczegółowy plan festiwalu można znaleźć na stronie:
http://podlaskifestiwal.pl/Zapraszamy do zapoznania się z imprezami zgłoszonymi przez
pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w
Białymstoku.

Pragniesz poćwiczyć umiejętności mówienia w obcych językach?
Zapraszamy na warsztaty przygotowane przez mgr Iwonę Kubas.
Zainteresowani będą mogli wybrać stolik, przy którym będzie można
porozmawiać nieformalnie w języku, który ich interesuje. Do wyboru
języki: angielski, rosyjski, francuski, hiszpański, niemiecki i
chiński.
Przy każdym stoliku będzie czuwać koordynator (_przy stolikach
niemieckim, rosyjskim, chińskim i być może hiszpańskim native
speakers!!!_), który pomoże podtrzymać rozmowę i ewentualnie udzieli
cennych wskazówek językowych.
20 MAJA, GODZ.9.45-11.15, S.35B, UL. PLAC NZS 1 
Przyprowadźcie lub wyślijcie proszę swoich studentów!!!!! Nie ma zapisów, można przyjść i wyjść w dowolnym czasie. 

Entuzjastów języka francuskiego zapraszamy na dwie imprezy:
- zgłoszoną przez mgr Ewę Parfieniuk pod tytułem "Paryż -
multimedialny spacer z (lekkim) dreszczykiem". Warsztaty skierowane do
dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. 4-8 w języku polskim z
elementami języka francuskiego połączone z projekcją krótkich
filmów, mini-zadaniami językowymi, quizzem, itp. Spotkanie obejmować
będzie 80 minut warsztatów i 10 minut zwiedzania Instytutu.
20 MAJA, GODZ.9.45-11.15,INSTYTUT NEOFILOLOGII UL. LINIARSKIEGO 3,
ZBIÓRKA PRZY CZYTELNI INSTYTUTU NEOFILOLOGII
na imprezę obowiązują zgłoszenia na stronce:
http://podlaskifestiwal.pl/imprezy/paryz-multimedialny-spacer-z-lekkim-dreszczykiem/

- zgłoszoną przez mgr Jerzego Koniecko pod tytułem "Ile francuskiego
w polskim?". Celem zajęć jest wspólne odkrywanie wyrażeń
francuskich funkcjonujących w języku polskim, kalek językowych i tzw.
"fałszywych przyjaciół"
20 MAJA, GODZ.9.45-11.15,INSTYTUT NEOFILOLOGII, UL. LINIARSKIEGO 3, SALA 11
na imprezę obowiązują zgłoszenia na stronce:
http://podlaskifestiwal.pl/imprezy/ile-francuskiego-w-polskim/

Zapraszamy na imprezę zgłoszoną przez mgr Annę Hlebowicz-Kozioł i
mgr Agnieszkę Górską pod tytułem " Speed science dates", panel
dyskusyjny dotyczący nauk ścisłych i egzystencji w środowisku
technologicznym.
20 MAJA, GODZ.10.00-11.00,KAMPUS UWB WYDZIAŁ FIZYKI, UL. CIOŁKOWSKIEGO
1L, SALA 2004
na imprezę obowiązują zgłoszenia na stronce:
http://podlaskifestiwal.pl/imprezy/speed-science-dates/

Zapraszamy dzieci, młodzież i ich rodziców do wspólnych potyczek
językowych. Przygotowaliśmy gry planszowe i słowne w językach
angielskim, rosyjskim, i francuskim.
Zapraszamy również do naszego wielojęzycznego stolika, przy którym
chętni będą mogli poćwiczyć swoje umiejętności komunikowania się
w językach angielskim i francuskim.
25 MAJA, STADION MIEJSKI, GODZ.10.00-15.00 


   Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  Uniwersytetu w Białymstoku                                   proponuje studentom UwB w roku akademickim 2018/19

        bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z łaciny poza programem studiów

 
Lingua Latina

czyli język łaciński dla każdego

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

  • poznać podstawy języka łacińskiego
  • opanować podstawowe techniki tłumaczeniowe oraz zasady korzystania ze słowników łacińsko-polskich
  • poszerzyć zasób słownictwa, zwrotów, sentencji pochodzących z języka łacińskiego, funkcjonujących w kulturze współczesnego świata

Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25.02.2019 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 na Wydziale Historyczno – Socjologicznym w sali 35, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1.

Rejestracja w Usosweb od 11.02 do 31.03.2019 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Urszulą Tylicką: ulatyl@uwb.edu.pl lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: spnjo@uwb.edu.pl 


 

 

         Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu w Białymstoku
proponuje studentom studiów stacjonarnych  w roku akademickim 2018/19 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe
z języka niemieckiego poza programem studiów.

 

Kursy są organizowane przez   CERI International

 

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach). Dlatego zapraszamy do udziału w zajęciach:

 

OGŁASZA DODATKOWE ZAPISY na bezpłatne kursy języka niemieckiego w semestrze letnim 2018/2019 sponsorowane przez firmę CERI International !

Zapisz się na bezpłatny kurs u prowadzących na zajęciach w dniach:

  • Kurs A1/A2 spotkanie organizacyjne 26.II.2019 (wtorek) godz.18ul.Liniarskiego3/IN s.7  mgr D. Żmudzka (zmudzka@uwb.edu.pl)
  • Kurs A2/B1 spotkanie organizacyjne 27.II.2019 (ŚRODA) godz.18,50 Świerkowa 20B s.118 mgr B. Poskrobko (poskrobko@uwb.edu.pl)

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!!!

*http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/bezplatne-kursy-jezyka-niemieckiego/94384fee

 

 

 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom  w roku akademickim 2018/19  bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

 

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

(Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

,,Ab ovo, czyli podstawy języka łacińskiego"

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku,

  czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomnieć język łaciński, bo

  „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

- pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo

  „Discere numquam satis”( Nauki nigdy dosyć. )

 

Zajęcia w wymiarze 54 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się

25.10.2018r  (czwartek) o godz. 18.00 

w sali 48  , przy Pl. NZS 1 (Wydział Historyczno-Socjologiczny)

Rejestracja w Usosweb od 03.10. do 31.10.2018 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską:alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.: spnjo@uwb.edu.pl 


Zapisy na kurs dokształcajacy z języka  rosyjskiego 2018/2019

GLOTTA - zapisy na kursy języka rosyjskiego 2018/19

I .Telc B2 język rosyjski - kurs 60-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu 
kurs j. rosyjskiego poziom B2 przygotowujący do egzaminu TELC B2 
CENA: 360 zł /rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 600 zł / rok (osoby spoza UwB)
Zapisy:a.kulik@uwb.edu.pl ;  spnjo@uwb.edu.pl do 4.XI.2018


II. Kurs j. rosyjski A1 początkujący - 60-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu 
CENA : 360 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB ); 600 zł / rok (osoby spoza UwB)
prowadzący: mgr Anna Kulik 
Zapisy:a.kulik@uwb.edu.pl ;  spnjo@uwb.edu.pl 
Termin I zajęć 17. X. 2018 r. godz.17, ul.Liniarskiego 3 / s.7 

Serdecznie zapraszamy !!!

Grupy liczą od 15 do 20 osób.

Po otrzymaniu od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu:  imię i nazwisko,nazwa kursu ,nazwisko prowadzącej .

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia