WYDZIAŁY

 EGZAMIN TELC B2  !

 Dodatkowe informacje:

Certyfikat TELC:

  • jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586)
  • jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)
  • stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

  

 

        Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu w Białymstoku
proponuje studentom studiów stacjonarnych  w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe
z języka niemieckiego poza programem studiów.

 

Kursy są organizowane w związku z otwarciem w Białymstoku nowej lokalizacji firmy CERI International.

 

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach). Dlatego zapraszamy do udziału w zajęciach:

 

Niemiecki biznesowy

w semestrze zimowym 2017/18

     

                 Grupa B1+/B2: I zajęcia 20.02 wtorek, godz. 17.30 s. 603 ; dr A.Harbig

                Grupa A2/B1 : I zajęcia 21.02 środa, godz.16,45 s. 602 ; mgr D.Żmudzka 

                                Zajęcia odbywają się w budynku UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14


Rejestracja w Usosweb do 18.03.2018

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).