WYDZIAŁY

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wybory-uzupelniajace-do-senatu-uniwersytetu-w-bialymstoku/7d180827                             


 EGZAMIN TELC B2  !

 Dodatkowe informacje:

Certyfikat TELC:

  • jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586)
  • jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695
  • stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

 


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku

proponuje studentom  w roku akademickim 2018/19

bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

 

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

                                                        ,,Ab ovo,

                                      czyli podstawy języka łacińskiego"

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia

z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych,

którzy chcieliby:

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku,

  czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomnieć język łaciński, bo

  „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

- pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo

  „Discere numquam satis”( Nauki nigdy dosyć. )

 

Zajęcia w wymiarze 54 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się

25.10.2018r  (czwartek) o godz. 18.00 

w sali 48  , przy Pl. NZS 1 (Wydział Historyczno-Socjologiczny)

 

Rejestracja w Usosweb od 03.10. do 31.10.2018 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską:alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.: spnjo@uwb.edu.pl


Zapisy na kurs dokształcajacy z języka  rosyjskiego 2018/2019

GLOTTA - zapisy na kursy języka rosyjskiego 2018/19

I .Telc B2 język rosyjski - kurs 60-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu 
kurs j. rosyjskiego poziom B2 przygotowujący do egzaminu TELC B2 
CENA: 360 zł /rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 600 zł / rok (osoby spoza UwB)
Zapisy:a.kulik@uwb.edu.pl ;  spnjo@uwb.edu.pl do 4.XI.2018


II. Kurs j. rosyjski A1 początkujący - 60-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu 
CENA : 360 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB ); 600 zł / rok (osoby spoza UwB)
prowadzący: mgr Anna Kulik 
Zapisy:a.kulik@uwb.edu.pl ;  spnjo@uwb.edu.pl 
Termin I zajęć 17. X. 2018 r. godz.17, ul.Liniarskiego 3 / s.7 

Serdecznie zapraszamy !!!

Grupy liczą od 15 do 20 osób.

Po otrzymaniu od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu:  imię i nazwisko,nazwa kursu ,nazwisko prowadzącej .

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia


 

 

        Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu w Białymstoku
proponuje studentom studiów stacjonarnych  w roku akademickim 2018/19 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe
z języka niemieckiego poza programem studiów.

 

Kursy są organizowane przez   CERI International.

 

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach). Dlatego zapraszamy do udziału w zajęciach:

 

Uwaga! zmiana terminu I zajęć A2/B1 - spotkanie odbędzie się 29.10.2018 

o godz.18 ul.Świerkowa 20 B/s.2.20