WYDZIAŁY
GLOTTA - Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych zaprasza na kursy języka angielskiego i rosyjskiego (ogólne i certyfikatowe z możliwością zdawania egzaminu TELC na miejscu).

Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz osoby zainteresowane nauką języka rosyjskiego i angielskiego  na kursy dokształcające ,,Glotta” !

* Kurs Telc B2 j. rosyjskiego (60 h x 45 min) - poziom B2 przygotowujący do egzaminu  TELC B2. Zajęcia planowane są na środę 17.45-20.50  (4x45 min.) w s.603 na ul. Skłodowskiej 14.

Przewidywany termin egzaminu  certyfikatowego - luty 2018 r.

Kurs  A1 języka rosyjskiego (60 h x 45 min)
Zajęcia planowane są na środę godz. 16.00-17.30 w s. 603 na ul. Skłodowskiej 14.
Kurs rozpocznie się 25 października.
Zapisy: danutakos77@wp.pl

 

Opłata 6 zł/h dla studentów i pracowników UwB ; 10 zł/h osoby spoza

 

 


 

 

        Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu w Białymstoku
proponuje studentom studiów stacjonarnych  w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe
z języka niemieckiego poza programem studiów.

 

Kursy są organizowane w związku z otwarciem w Białymstoku nowej lokalizacji firmy CERI International.

 

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach). Dlatego zapraszamy do udziału w zajęciach:

 

Niemiecki biznesowy

w semestrze zimowym 2017/18

     

Grupa B1+/B2: wtorek, godz. 17.00-18.30 dr A. Harbig; I zajęcia 17.10.2017, s. 602

                                Zajęcia odbywają się w budynku UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14


Rejestracja w Usosweb od 6.10. do 31.10.2017

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

 


Lektorat języka rosyjskiego  2017/2018 r (poziom B1/B2)

Studenci I roku
studiów stacjonarnych I stopnia z kierunków Biologia, Ochrona Środowiska, Ekobiznes, Chemia, Administracja, Kryminologia, Kulturoznawstwo, Ekonomia, Historia, Filologia Polska, Informatyka i Ekonometria.
Zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się we wtorki w godz. 18.45-20.15, s.158, Wydział Filologiczny (ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów).

Lektorat języka niemieckiego 2017/2018 r

mgr Barbara Poskrobko
Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia
Termin zajęć (wtorek) o godz.18,30 ,ul.Skłodowskiej 14(Budynek rektoratu),s.603

Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia
Termin zajęc (poniedziałek ) o godz.18,30-20 ,ul.Świerkowa 20/s.A207 

dr Anną Harbig
Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia /Gr.Łączona 
Termin zajęć (poniedziałek ) o godz.16,45-18,15 , ul. Skłodowskiej 14 (Budynek Rektoratu), s. 603  .