WYDZIAŁY

     

                                                                                                     Białystok, 10 lipca 2018

 

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

za zgodą JM Rektora i Rady Studium

ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka niemieckiego na czas nieokreślony

 

I. Warunki konkursu

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się:

 • tytułu zawodowego magistra filologii germańskiej;
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć z j. niemieckiego ze studentami w szkole wyższej;
 • znajomości języka specjalistycznego oraz wiedzy z zakresu kultury i historii krajów niemieckojęzycznych;
 • znajomości języka specjalistycznego niemieckiego w zakresie ekonomii i logistyki;
 • umiejętności opracowywania sylabusów;

 II.Wykaz wymaganych dokumentów :

 • podanie do JM Rektora;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • dokument poświadczający uzyskanie tytułu magistra filologii germańskiej – oryginał do wglądu lub uwierzytelniona kopia;
 • list motywacyjny oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy.

 

III. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie papierowej na adres SPNJO UwB, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20 B(p.2/23), w terminie od 10 lipca do 10 sierpnia 2018 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wymaganych dokumentów).

      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 września 2018.

      Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

      Pracodawca nie zapewnia mieszkania.

 

 


GLOTTA - zapisy na kursy języka angielskiego 2018/19
 
 
PLANOWANE GRUPY (2018/19)
(zajęcia będą się najprawdopodobniej odbywać przy ul. Świerkowej 20 B)

 

TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),
WTOREK 16:45-19:05 +/- 15 min. LUB
CZWARTEK 16:45-19:05 +/- 15 min.
(podręcznik: TELC B2 Practice tests + kompilacja materiałów z różnych źródeł)
CENA: 450 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 750 zł / rok (osoby spoza UwB)
Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.
lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl lub m.szachowicz@gmail.com)
Pierwsze zajęcia: WTOREK 9 lub 16 X 2018 / CZWARTEK 11 lub 18 X 2018
Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

 

B2 (język ogólny) - kurs 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),
ŚRODA 16:30-18:50 (podręcznik: English File Third Edition Upper-Intermediate)
CENA: 450 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 750 zł / rok (osoby spoza UwB)
Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.
lektor: mgr Agnieszka Górska (a.gorska@uwb.edu.pl
Pierwsze zajęcia: 10 lub 17 X 2018

 

Telc B2 język rosyjski - kurs 60-godzinny ,z ajęcia 1 raz w tygodniu.

Szczegóły wrzesień 2018 r.

 

 

Przed zapisaniem się do grupy, proponujemy, aby sprawdzić samodzielnie swój poziom językowy.
Na stronie http://www.kul.pl/ogolne/spnjo/testy/longman.html LUB http://www.examenglish.com/leveltest/index.php oraz http://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm znajdują się przykładowe testy plasujące, które pomogą Państwu w określeniu poziomu językowego. Zachęcam również do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomybiegłościjęzykowej-tabelasamooceny).Zkoleina tej stronie http://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm jest lista i opis zagadnień gramatycznych z każdego z poziomów.

UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.
Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2019 r.
Cena egzaminu: ok. 500 zł
Certyfikat TELC
- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf)
- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)
- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

Przykładowe egzaminy TELC:
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

OPŁATY:

I rata (225 zł) - początek października 2018 r.
II rata (225 zł) - początek stycznia 2019 r.
(Dla osób spoza UwB: I rata - 375 zł, II rata - 375 zł)

Grupy liczą od 15 do 20 osób.

Po otrzymaniu od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: GLOTTA, poziom grupy .....

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.
Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.
Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy. Musi się zebrać min. 15 osób.

Kursy ruszają w pierwszej połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy (m.szachowicz@uwb.edu.pl, m.szachowicz@gmail.com), aby zwolnić miejsce dla osób z listy rezerwowej.


 EGZAMIN TELC B2  !

 Dodatkowe informacje:

Certyfikat TELC:

 • jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586)
 • jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)
 • stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575