WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Uchwała nr 1110 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie Zasad prowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość