WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby  zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby  zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby  zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość