WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Biuro Karier poszukuje

Biuro Karier UwB poszukuje socjologa na pół etatu do prowadzenia monitoringu losów naszych absolwentów. Wymagamy świetnej obsługi programu SPSS, umiejętności analizowania danych oraz tworzenia raportów z badań ilościowych i jakościowych. Wymagamy też umiejętności pracy w grupie i umiejętności swobodnego komunikowania się z ludźmi.
Na zgłoszenia CV oraz Listu motywacyjnego czekamy osobiście w Biurze Karier UwB przy ulicy Skłodowskiej 14, pokój 105, czekamy do 6.10.2017
Zapraszamy:)