WYDZIAŁY

DNA Młodego Lidera

SZKOLENIE
DNA młodego lidera - działanie, niezależność, angażowanie