WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Do końca kwietnia trwa nabór do programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

Nauka potrzebuje kobiet, a L’Oréal wspiera kobiety w nauce.

Do końca kwietnia trwa nabór do programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

 

Jeszcze do 30 kwietnia kobiety prowadzące badania z zakresu nauk o życiu mogą zgłaszać się do programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Już po raz 17. badaczki ubiegają się o roczne stypendia oraz możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych.

 

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. W programie wyróżniane są dotychczasowe osiągnięcia oraz plany naukowe w obszarze medycyny, biologii, chemii, fizyki czy biotechnologii. Dzięki trzem kategoriom w konkursie mogą wziąć udział kobiety na różnych etapach pracy naukowej: habilitantki, doktorantki i magistrantki.

 

Osiągnięcia kobiet-badaczek mają ogromny wpływ na rozwój nauki. Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki powstał, aby wspierać kobiety naukowców w kontynuacji swoich badań i rozwijaniu pasji do wiedzy oraz aby zachęcać je do pozostania w nauce. Jest to niezwykle istotne z uwagi na niską, zaledwie 30%[1], reprezentację kobiet w tym obszarze. Program pozwala nam działać na rzecz zwiększania liczby badaczek i podnosić świadomość społeczną ich sukcesów. Dlatego zachęcam wszystkie kobiety nauki, aby wykorzystały te ostatnie dni kwietnia na przesłanie zgłoszeń do programu – mówi Katarzyna Pękala, Koordynator programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

 

Ewaluacja prac nadesłanych w ramach 17. edycji programu w tym roku przebiegać będzie dwuetapowo. Początkowo zgłoszenia ocenią stypendystki poprzednich edycji programu. W drugim etapie najlepsze kandydatury trafią do 16-osobowego Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, które finalnie wybierze 6 stypendystek przyznając: 3 roczne stypendia habilitacyjne, każde w wysokości 35 000 zł, 2 roczne stypendia doktoranckie każde w wysokości 30 000 zł i 1 roczne stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek
i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie uroczystej Gali, która planowana jest na październik 2017 roku.

 

Więcej informacji:

www.lorealdlakobietinauki.pl

Facebook: https://www.facebook.com/LOrealPoland

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCflz0yIopDv2VtSwsqmr_HQ/featured

 

***

Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzony jest od 2000 roku. Jego partnerami są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do tej pory w Polsce wyróżniono 81 kobiet. Wyboru co roku dokonuje znamienite Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Do 2015 roku przyznawane były stypendia dla 5 wybitnych badaczek. Od 16. edycji programu została wprowadzona nowa kategoria dla magistrantek. Stypendystki programu Dla Kobiet i Nauki nie poprzestają na tym jednym wyróżnieniu, lecz wytrwale rozwijają się, uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe.

 [1] Raport Komisji Europejskiej i Grupy Helsińskiej ds. Kobiet i Nauki "She Figures" 2015