WYDZIAŁY

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2018/19 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe