WYDZIAŁY

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych proponuje studentom UwB w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe przewidziane na rok akademicki 2017/2018 


I."Niemiecki w Biznesie 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom studiów stacjonarnych  UwB w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe  z języka niemieckiego poza programem studiów.
Kursy są organizowane w związku z otwarciem w Białymstoku nowej lokalizacji firmy CERI International.

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach).
Serdecznie  zapraszamy do udziału w zajęciach, które odbywają się w budynku UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

Niemiecki biznesowy w semestrze letnim  2017/18
Grupa A2+/B1: środa, godz. 16.45 -18.15 mgr D. Żmudzka, pierwsze zajęcia 16.10.2017, sala 602
Grupa B1+/B2: czwartek , godz. 8,15-9,45 dr hab. A. Harbig, pierwsze zajęcia 17.10.2017, sala 603

Rejestracja w Usosweb 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

II. Lingua Latina czyli język łaciński dla każdego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

  • poznać podstawy języka łacińskiego
  • opanować podstawowe techniki tłumaczeniowe oraz zasady korzystania ze słowników łacińsko-polskich
  • poszerzyć zasób słownictwa, zwrotów, sentencji pochodzących z języka łacińskiego, funkcjonujących w kulturze współczesnego świata

Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Termin zajęć w semestrze letnim -środa godz.17-18,30 SPNJO/s.303  ul.M.Skłodowskiej-Curie 14

Rejestracja w Usosweb 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Urszulą Tylicką: ulatyl@uwb.edu.pl lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych spnjo@uwb.edu.pl

III."Ab ovo" czyli łaciński od podstaw - semestr zimowy 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom  w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów .
Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?  Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego?)
Ab ovo, czyli język łaciński od podstaw
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych,  którzy chcieliby:

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku, czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomnieć język łaciński, bo „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

- pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo „Discere numquam satis”( Nauki nigdy dosyć. )

Zajęcia w wymiarze 50 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.Spotkanie organizacyjne odbędzie się 07.11.2017r  (wtorek) o godz. 18.00  w sali 77 , przy Pl. NZS 1 (Wydział Filologiczny)
Rejestracja w Usosweb od 16.10. do 6.11.2017 r.

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską: alina.pawlowska@uwb.edu.pl lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych : spnjo@uwb.edu.pl