WYDZIAŁY

Senat Uniwersytetu w Białymstoku

 

mgr Konrad Wnorowski -  Wydział Prawa
e-mail: konradwnorowski@o2.pl


Komisje Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

 

Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa

mgr Kinga Kozłowska


Senacka Komisja Prawno-Statutowa

mgr  Katarzyna Ciulkin – Sarnocińska


Senacka Komisja ds. Nauki

mgr Magdalena Winograd  

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia

mgr Łukasz Baranowski 


Organy dyscyplinarne

Komisja dyscyplinarna dla studentów i doktorantów UwB

1) mgr Agnieszka Daniszewska
2) mgr Paulina Pawluczuk

 

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna dla studentów i doktorantów UwB

1) mgr Mateusz Olchanowski
2) mgr Ewelina Wojewoda

 

Sąd Koleżeński Doktorantów

1) mgr Ida Laskowska

2) jeden przdstawiciel z każdego wydziału (uchwała nr 29/2012 RUSD).


Rada Biblioteczna UwB

mgr Izabela Kamieńska 


Uczelniana Komisja Wyborcza

mgr Joanna Juszczuk 


Przedstawiciel doktorantów w Kolegium Elektorów Uniwersytetu

mgr Konrad Wnorowski