WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dostępne mobilności

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA):  wykorzystano 1, pozostało 0

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA):  wykorzystano 2, pozostało 0