WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dostępne mobilności

Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA):  wykorzystano 0, pozostało 1

Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0