WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dostępne mobilności

Przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT): wykorzystano 1, pozostało 0