WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 0, pozostało 1 (z Wydziału Prawa UwB do College of Law MSU East Lansing)

Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 0, pozostało 1  (z College of Law do Wydziału Prawa UwB)

Przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 0, pozostało 1 (MSU do Instytutu Biologii)