WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
1. Zgłoszenie i rozliczenie konferencji naukowej - druk do pobrania
2. Kosztorys i rozliczenie BMN - druk do pobrania
3. Rachunek do umowy zlecenia wraz z informacją o liczbie godzin wykonania zlecenia - rachunek do pobrania
4. Rachunek do umowy o dzieło z potwierdzeniem odbioru dzieła - rachunek do pobrania
5. Oświadczenie zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku (konieczne m.in. przy zatrudnieniu osób "z zewnątrz" ze środków badawczych) - oświadczenie do pobrania
6. Przykład podania o uiszczenie opłaty konferencyjnej - wersja edytowalna do pobrania
     a. Przykład wypełnionego podania o uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz załącznika do podania - przykładowe podanie pdf i przykładowy załącznik pdf
7. Załączniki do Pisma okólnego nr 1 Rektora UwB z dnia 23 maja 2016 r. :
     a. Załącznik 1 - Oświadczenie kierownika projektu badawczego (podpisywane w momencie uzyskania dofinansowania) - oświadczenie do pobrania
     b. Załącznik 2 - Oświadczenie dziekana wydziału wyrażającego zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania
8. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (liczba N) - oświadczenie do pobrania