WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Konferencje
1. Zgłoszenie i rozliczenie konferencji naukowej - druk do pobrania
2. Przykład podania o uiszczenie opłaty konferencyjnej - wersja edytowalna do pobrania
     a. Przykład wypełnionego podania o uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz załącznika do podania - przykładowe podanie pdf i przykładowy załącznik pdf

Badania młodych naukowców (BMN)
3. Kosztorys i rozliczenie BMN (rozliczenie proszę sporządzić w tym samym pliku, w którym jest aktualny kosztorys - arkusz "rozliczenia" zawiera linki do arkusza "kosztorysu") - druk do pobrania

Utrzymanie potencjału badawczego (BST)
4. Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach utrzymania potencjału badawczego - druk do pobrania
5. Plan zadaniowo-finansowy Wydziału na utrzymanie potencjału badawczego - plik do pobrania

Oświadczenia pracowników o zaliczeniu do dyscypliny/dyscyplin
6. Oświadczenie pracownika prowadzącego działalność naukową / uczestniczącego w prowadzeniu działalności naukowej (art. 343 ustawy) - oświadczenie do pobrania
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (art. 265 ustawy) - oświadczenie do pobrania
8. Oświadczenie pracownika prowadzącego działalność dydaktyczną - oświadczenie do pobrania
9. Tabela z wykazem dyscyplin naukowych deklarowanych przez pracowników Wydziału - tabela do pobrania

Umowy cywilno-prawne
10. Rachunek do umowy zlecenia wraz z informacją o liczbie godzin wykonania zlecenia - rachunek do pobrania
11. Rachunek do umowy o dzieło z potwierdzeniem odbioru dzieła - rachunek do pobrania
12. Oświadczenie zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku (konieczne m.in. przy zatrudnieniu osób "z zewnątrz" ze środków badawczych) - oświadczenie do pobrania

Projekty naukowo-badawcze
13. Załączniki do Pisma okólnego nr 1 Rektora UwB z dnia 23 maja 2016 r. :
     a. Załącznik 1 - Oświadczenie kierownika projektu badawczego (podpisywane w momencie uzyskania dofinansowania) - oświadczenie do pobrania
     b. Załącznik 2 - Oświadczenie dziekana wydziału wyrażającego zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania