WYDZIAŁY
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA SYSTEMU USOS DO ROZLICZENIA PENSUM DYDAKTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018