WYDZIAŁY

Przygotowanie danych w systemie USOS do wydruku kart obciążeń/sprawozdań pracowników naukowo dydaktycznych.