WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 

Kontakt do pracowników Działu Nauki Uniwersytetu w Białymstoku

Pracownik Działu Nauki / dane do kontaktu
Zakres prowadzonych spraw / obsługa wydziałów
dr hab. Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Stanowisko: kierownik
Tel: 85 745 71 21
Pokój: 8B
Email: mkn@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Koordynacja aplikowania o dofinansowanie na dzialalność badawczo-naukową

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach:
BST, BMN, GR, NPRH, SPUB oraz DUN - Wydawnictwa i Upowszechnianie

Rejestracja konferencji

mgr Ewa Borawska
Stanowisko: starszy specjalista
Tel: 85 745 71 03
Pokój: 8
Email: eborawska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Informacje na temat aplikowania o środki w ramach funduszy strukturalnych na projekty badawczo-naukowe.

Prowadzenie rejestru zakupów oraz napraw aparatury naukowo-badawczej, prowadzenie rejestru dowodów "OT" przyjęcia środka trwałego na stan Uczelni.

 

mgr Agnieszka Dobrzycka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 15
Pokój: 8
Email: a.dobrzycka@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, GR - Wydział Prawa, Wydział Matematyki i Informatyki
Informacje na temat aplikowania o środki w ramach funduszy strukturalnych na projekty badawczo-naukowemgr Aldona Węglarz
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 72 62
Pokój: 8A
Email: a.weglarz@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Lokalny Punkt Kontaktowy Horyzont 2020
Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, SPUB, GR - Wydział Fizyki, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Informacje na temat aplikowania o środki na międzynarodowe projekty badawczo-naukowe

 

mgr Katarzyna Łempicka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 8A
Email: k.lempicka@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, GR - Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilniemgr Natalia Kamieńska
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 8A
Email: n.kamienska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, GR, NPRH - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny