WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Zajęcia o charakterze warsztatowym: 01-05.2019 r.


Certyfikowane szkolenia: 01-05.2019 r.                         


Prace projektowe: 01-05.2019 r.