WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Informacje ogólne

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

- pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy mogą być realizowane zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. Przy czym wyjazdy realizowane w trakcie roku akademickiego wiążą się z koniecznością uzyslania zgody na indywidualną organizację studiów. Zasadą są praktyki trwające do 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy należy uzyskać zgodę Uczelnianego Koordynatora;

 - udział w programie jest możliwy również w przypadku absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów. Warunkiem jest jjednak zakwalifikowanie się na wyjazd przed obroną;

 - praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm);

 - instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów.

 - stypendium na wyjazd wynosi 400, 500 lub 600 € miesięcznie w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów znajdują się w pliku 'zasady finansowe';

- aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM), ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 808 (VIII piętro). Do zgłoszenia wystarczy skan LA, jednak formularz zgłoszeniowy musi być oryginalny. Instrukcje wypełniania LA znajdują się na stronach 6-9 dokumentu. Odnośniki oraz informacje o tym, gdzie odnaleźć kody dziedzin, sektory itp. znajdują się na stronie 10. W razie kłopotów lub pytań dotyczących uzupełnienia dokumentu należy kontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej (DWM),e-mail: erasmus@uwb.edu.pl, tel. 85 745 7089

- kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego (lista i kontakt w zakładce " Erasmus+") w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DWM.

  • studenci, których praktyka będzie odbywała się w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim lub niderlandzkim będą musieli przed wyjazdem i po powrocie wypełnić test językowy on-line. Chętne osoby w trakcie pobytu mogą również wziąć udzial w kursie językowym on-line

...................................................................................................................................................................................................................


AKTUALNOŚCI

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W R.AK. 2016/2017r
 

Nr indeksu

 

Zatwierdzony okres praktyk

Uwagi

1.

54183

pełny wnioskowany okres

Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej

2.

54136

pełny wnioskowany okres

Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej

3.

55207

pełny wnioskowany okres

Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej

4.

54163

 

Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej

5.

61429

pełny wnioskowany okres

 

6.

61912

pełny wnioskowany okres

 

7.

54133

pełny wnioskowany okres

 

8.

52971

pełny wnioskowany okres

 

9.

53052

pełny wnioskowany okres

 

10.

62597

pełny wnioskowany okres

Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej

11.

66795

pełny wnioskowany okres

Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej

12.

59504

pełny wnioskowany okres