WYDZIAŁY

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB
dr hab. Anna Maria Harbig 
tel.(85) 745 70 87
(czwartek) godz.9,45-11,15  p.608 SPNJO

Uwaga ! konsultacje w czerwcu : 6 czerwca 13.30-15.00 , 13 czerwca 13.30-15.00
e-mail : spnjo-de@uwb.edu.pl

Z-ca Kierownika ds.dydaktyki 
mgr Ewa Wyszczelska 
tel.(85) 745 70 88
(wtorek ) godz.15,45-16,30 p.608 SPNJO
e-mail : ewao@uwb.edu.pl