WYDZIAŁY

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB
dr hab. Anna Maria Harbig 
tel.(85) 745 70 87

e-mail : spnjo-de@uwb.edu.pl


Z-ca Kierownika ds.dydaktyki 
mgr Ewa Wyszczelska 
tel.(85) 745 70 87

ul.Świerkowa 20 B/ p. 2/22

e-mail : ewao@uwb.edu.pl