WYDZIAŁY

KONKURSY

Nazwa konkursu

Kierunek studiów/specjalność

Podlaski Konkurs Chemiczny

chemia, ekobiznes, ochrona środowiska

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

historia

Konkurs „Historia Białegostoku i województwa podlaskiego”

filologia, specjalność: etnofilologia białoruska, filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe, religioznawstwo, studia wschodnie

Konkurs Fizyczne Ścieżki, organizowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych

fizyka

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia
i Życie”

historia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
w kategorii „Student”

matematyka, informatyka, informatyka
i ekonometria

Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Mediach*

filozofia i etyka, filologia polska, kulturoznawstwo

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastów”

historia

Ogólnopolski Konkurs „Parlamentaryzm w Polsce”

historia

Konkurs „Polska Jagiellonów”

historia

Podlaskie Akademickie Mistrzostwa w Ortografii

filologia polska

Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej pt.”Песня в шляпе”

(„Piosenka z kapelusza”)

filologia, specjalności: filologia rosyjska, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

Ogólnopolski Konkurs
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”**

historia

Regionalny Konkurs Informatyczny

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych

ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka i ekonometria, logistyka, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Konkurs Rachunkowości Szkół Ekonomicznych Województwa Podlaskiego

ekonomia

*Od roku akademickiego 2016/2017 zmiana nazwy na Olimpiadę Wiedzy o Mediach.

** Od roku akademickiego 2017/2018 zmiana nazwy na Ogólnopolską Olimpiadę Tematyczną „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”