WYDZIAŁY

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Świerkowa 20 A
15-328 Białystok

sekretariat
tel. 85 745 76 85
swfis@uwb.edu.pl

pokój nauczycielski
tel. 85 745 74 20