WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Liczba miejsc na studia stacjonarne na rok akademicki 2016/2017

Studia pierwszego stopnia

Wydział/Kierunek

Liczba miejsc

Liczba miejsc dla osób, dla których to będzie kolejny kierunek studiów

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Biologia

110

3

Chemia

110

3

Ochrona środowiska

30

10

Przyroda

30

10

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Ekonomia

210

0

Ekonomiczno-prawny

90

0

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

0

Logistyka

90

0

Zarządzanie

90

0

Wydział Filologiczny

Filologia

 

 

Specjalność: etnofilologia białoruska

25

3

specjalność: filologia angielska

110

2

specjalność: filologia angielska z językiem niemieckim

25

2

specjalność: język angielski stosowany, z hiszpańskim

50

2

specjalność: język angielski stosowany z językiem rosyjskim

25

2

specjalność: filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

25

2

specjalność: język francuski (od podstaw) z angielskim   profil tłumaczeniowy

30

2

specjalność: język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

25

2

specjalność: język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy

25

2

specjalność: filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

50

3

specjalność: filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

50

3

Filologia polska

50

3

Kulturoznawstwo

45

3

Wydział Fizyki

Fizyka

60

30

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Filozofia i etyka

30

15

Historia

40

10

Kognitywistyka i komunikacja

45

5

Religioznawstwo

30

15

Socjologia

40

5

Stosunki międzynarodowe

80

5

Studia wschodnie

30

15

Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka

100

max. 10

Informatyka i ekonometria

30

max. 5

Matematyka

50

max. 5

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika

330

20

Praca socjalna

60

4

Wydział Prawa

Administracja

50

5

Bezpieczeństwo narodowe

50

5

Kryminologia

50

5

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Ekonomia

60

10

Europeistyka

60

25

Informatyka

30

5

 

Studia drugiego stopnia

Wydział/Kierunek

Liczba miejsc

Liczba miejsc dla osób, dla których to będzie kolejny kierunek studiów

Wydział Biologiczno-Chemiczny

Biologia

30

0

Chemia

30

0

Ochrona środowiska

30

5

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Ekonomia

140

0

Ekonomiczno-prawny

50

0

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

0

Zarządzanie

30

0

Wydział Filologiczny

Filologia:

 

 

specjalność: filologia angielska

40

2

specjalność: filologia angielska z elementami translatoryki

40

2

specjalność: filologia rosyjska – przekładoznawstwo

35

2

Filologia polska

45

3

Kulturoznawstwo

40

6

Wydział Fizyki

Fizyka

30

15

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Filozofia

30

5

Historia

30

5

Socjologia

30

5

Stosunki międzynarodowe

30

5

Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka

30

max. 5

Matematyka

40

max. 5

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika

180

20

Praca socjalna

30

4

Wydział Prawa

Administracja

50

5

Bezpieczeństwo narodowe

50

5

Kryminologia

50

5

 

Studia jednolite magisterskie

Wydział Prawa

Kierunek

Liczba miejsc

Liczba miejsc dla osób, dla których to będzie kolejny kierunek studiów

Prawo

200

10