WYDZIAŁY

Liczba miejsc na studia na rok akademicki 2018/2019

 

Wydział/Kierunek

Liczba miejsc na studiach stacjonarnych

pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

drugiego stopnia

Biologiczno-Chemiczny

160

110

Biologia

55

30

Chemia

55

30

Chemia kryminalistyczna i sądowa

0

25

Ekobiznes

25

0

Ochrona środowiska

25

25

Environmental protecion

0

Ekonomii i Zarządzania

300

200

Ekonomia

175

100

Ekonomiczno-prawny

50

0

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

25

50

International economic relations

0

Zarządzanie

50

50

Filologiczny

375

155

Filologia:

 

specjalność: filologia angielska

60

35

specjalność: English philology

specjalność: filologia angielska z elementami translatoryki

0

25

specjalność: filologia angielska z językiem niemieckim

25

0

specjalność: filologia angielska z językiem hiszpańskim

25

0

specjalność: filologia angielska z językiem rosyjskim

25

0

specjalność: filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

25

0

specjalność: język francuski (od podstaw) z angielskim –  profil tłumaczeniowy

25

0

specjalność: język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

25

0

specjalność: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

25

0

specjalność: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

25

0

specjalność: русская филология

0

specjalność: filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

25

0

specjalność: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

0

specjalność: filologia rosyjska – przekładoznawstwo

0

35

Filologia polska

45

30

Kulturoznawstwo

45

30

Fizyki

60

20

Fizyka

60

20

specjalność: medical physics

0

Historyczno-Socjologiczny

225

125

Filozofia

0

25

Filozofia i etyka

25

0

Historia

45

25

Kognitywistyka i komunikacja

50

0

Socjologia

30

35

Stosunki międzynarodowe

50

40

International relations

0

Studia wschodnie

25

0

Matematyki i Informatyki

160

60

Informatyka

90

30

Computer science

Informatyka i ekonometria

30

0

Matematyka

40

30

Pedagogiki i Psychologii

270

150

Pedagogika, w tym:

240

120

Pedagogika specjalność: Creativity, Art, Media/креативность, искусство, информационные системы

Pedagogika, specjalność: Cultural Animation

0

Praca socjalna

30

30

Prawa

250

60

Administracja

20

20

Bezpieczeństwo narodowe

20

20

Kryminologia

20

20

Prawo

190

0

Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

125

25

Ekonomia

60

25

Europeistyka

40

0

Informatyka

25

0

Łączna liczba miejsc:

1925

905

 

Wydział/Kierunek 

Liczba miejsc na studiach niestacjonarnych

pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

drugiego stopnia

Ekonomii i Zarządzania

50

50

Ekonomia

50

50

Pedagogiki i Psychologii

70

50

Pedagogika

70

50

Prawa

200

140

Administracja

50

50

Bezpieczeństwo narodowe

50

40

Kryminologia

50

50

Prawo

50

0

Łączna liczba miejsc:

320

240