WYDZIAŁY

Liczba miejsc na studia na rok akademicki 2017/2018

Wydział/Kierunek

Liczba miejsc na studiach stacjonarnych

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite
magisterskie

Biologiczno-Chemiczny

175

95

0

Biologia

60

30

0

Chemia

60

30

0

Chemia kryminalistyczna i sądowa

0

35

0

Ekobiznes

30

0

0

Ochrona środowiska

25

0

0

Ekonomii i Zarządzania

380

150

0

Ekonomia

155

100

0

Ekonomiczno-prawny

75

0

0

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

25

25

0

Logistyka

50

0

0

Zarządzanie

75

25

0

Filologiczny

372

168

0

Filologia:

 

specjalność: filologia angielska

60

35

0

specjalność: filologia angielska z elementami translatoryki

0

25

0

specjalność: filologia angielska z językiem niemieckim

25

0

0

specjalność: język angielski stosowany, z hiszpańskim

25

0

0

specjalność: język angielski stosowany z językiem rosyjskim

25

0

0

specjalność: filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

25

0

0

specjalność: język francuski (od podstaw) z angielskim   profil tłumaczeniowy

25

0

0

specjalność: język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

25

0

0

specjalność: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

25

0

0

specjalność: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

25

0

0

specjalność: filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

25

0

0

specjalność: filologia rosyjska – przekładoznawstwo

0

35

0

Filologia polska

44

36

0

Kulturoznawstwo

43

37

0

Fizyki

60

20

0

Fizyka

60

20

0

Historyczno-Socjologiczny

230

120

0

Filozofia

0

30

0

Filozofia i etyka

30

0

0

Historia

30

30

0

Kognitywistyka i komunikacja

40

0

0

Religioznawstwo

30

0

0

Socjologia

30

30

0

Stosunki międzynarodowe

40

30

0

Studia wschodnie

30

0

0

Matematyki i Informatyki

159

66

0

Informatyka

89

33

0

Informatyka i ekonometria

30

0

0

Matematyka

40

33

0

Pedagogiki i Psychologii

270

150

0

Pedagogika

240

120

0

Praca socjalna

30

30

0

Prawa

75

75

200

Administracja

25

25

0

Bezpieczeństwo narodowe

25

25

0

Kryminologia

25

25

0

Prawo

0

0

200

Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

125

25

0

Ekonomia

60

25

0

Europeistyka

40

0

0

Informatyka

25

0

0

Łączna liczba miejsc:

1846

869

200

 

Wydział/Kierunek

Liczba miejsc na studiach niestacjonarnych

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite
magisterskie

Ekonomii i Zarządzania

75

50

0

Ekonomia

75

50

0

Pedagogiki i Psychologii

100

90

0

Pedagogika

70

90

0

Praca socjalna

30

0

0

Prawa

150

135

75

Administracja

50

75

0

Bezpieczeństwo narodowe

50

30

0

Kryminologia

50

30

0

Prawo

0

0

75

Łączna liczba miejsc:

325

275

75