WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Minerały i skały

Ekspozycja kolekcji minerałów z grupy krzemionki, węglanów, siarczanów, rud żelaza i skał magmowych, metamorficznych i osadowych zakupionych w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.