WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Działa od 2010 r. NPRH to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom - pomóc w rozwoju kariery we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

W nowej odsłonie NPRH w roku 2016 znajdują się trzy moduły: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia oraz Fundamenty.
KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (treść dokumentu)

Aktualnie otwarte konkursy (brak)Przydatne informacje:

Link do strony Programu: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/narodowy-program-rozwoju-humanistyki.html
Katalog kosztów kwalifikowanych: dokument do pobrania

Adres skrzynki podawczej UwB w ePuap (nowy):    /uwb/SkrytkaESP