WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Narodowe Centrum Nauki działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki (treść ustawy). Do ustawowych zadań NCN należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Aktualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 22 września 2017 roku):

    MAESTRO 9 - link do ogłoszenia
    HARMONIA 9 - link do ogłoszenia
    SONATA 13 - link do ogłoszenia
    SONATA BIS 7 - link do ogłoszenia
    MINIATURA 1 (nabór ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku) - link do ogłoszenia
   
    DAINA - zapowiedź konkursu na projekty polsko-litewskie (planowany nabór od 15 września do 15 grudnia 2017) - plik z informacją do pobrania
    Centra Doskonałości Naukowej DIOSCURI - zaproszenie do zgłaszania gotowości utworzenia Centrum - link do informacji na stronie NCN

Więcej informacji na temat konkursów Narodowego Centrum Nauki można uzyskać pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Adres skrzynki podawczej UwB w ePuap (nowy):    /uwb/SkrytkaESP