WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Narodowe Centrum Nauki działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki (treść ustawy). Do ustawowych zadań NCN należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Narodowe Centrum Nauki - atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 17 września 2018 roku):
  

MAESTRO 10 - link do ogłoszenia

HARMONIA 10 - link do ogłoszenia

SONATA BIS 8 - link do ogłoszenia

SHENG 1 - link do ogłoszenia

MINIATURA 2 (termin składania wniosków do 31 grudnia 2018 r.) - link do ogłoszenia

TANGO 3 (termin składania wniosków do 21 września 2018 r.) - link do ogłoszenia

Chist-ERA - link do ogłoszenia (terminy: pre-proposals: 11 stycznia 2018 r. godz. 17:00 CET, zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r., full proposals: 14 sierpnia 2018 r., wyniki konkursu: październik 2018 r.)


Więcej informacji na temat konkursów Narodowego Centrum Nauki można uzyskać pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Adres skrzynki podawczej UwB w ePuap (nowy):    /uwb/SkrytkaESP

Procedura składania wniosków do konkursów NCN (w tym PRELUDIUM i OPUS) przez pracowników UwB:


1) kierownik projektu powinien przedłożyć Dziekanowi Wydziału do podpisu oświadczenie, w którym Dziekan wyrazi zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania. Oryginał podpisanego przez Dziekana oświadczenia należy przesłać do Działu Nauki pocztą wewnętrzną.

2) w OSF należy uzupełnić oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej (trzy razy TAK), a następnie wygenerować w wersji pdf i przesłać na adres Działu Nauki: ac-dn@uwb.edu.pl,  którego pracownik prześle e-mailem zwrotnym plik podpisany podpisem elektronicznym przez Panią Prorektor ds. Nauki (oświadczenie radzimy przesłać kilka dni przed zakończeniem prac nad projektem). Od momentu załączenia
w OSF podpisanego oświadczenia nie można zmienić tytułu projektu (znajduje się w treści oświadczenia),

3) cały gotowy wniosek należy przesłać na adres e-mail Działu Nauki,

4) razem z wnioskiem na adres e-mail Działu Nauki należy przesłać "potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą". Potwierdzenie można wygenerować w OSF po zablokowaniu wniosku w wersji do NCN - potwierdzenie należy przesłać najpóźniej do 13 września 2018 r. Potwierdzenie zostanie podpisane elektronicznie przez Panią Prorektor ds. Nauki i przesłane e-mailem zwrotnym przez pracownika Działu Nauki.

5) po załączeniu w OSF potwierdzenia osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni oraz podobnego potwierdzenia podpisanego przez kierownika projektu, wniosek jest gotowy do wysłania do NCN.