WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Nieodpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli polskiego i matematyki

Uczymy uczyć

– Szkoła Edukacji PAFW i UW to miejsce, które daje duże poczucie pewności siebie, w momencie kiedy wchodzi się do klasy, do nowej szkoły. Zapewnia porządny warsztat i przygotowanie techniczne. Studenci poznają różne metody: obserwacje, prowadzenie lekcji, współprowadzenie, pracę w grupach, a oprócz tego przez cały czas mają wsparcie w mentorze oraz tutorze – mówi Dorota Zych, polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 314 w Warszawie.
Szkoła Edukacji to nowatorski na polskim gruncie program studiów dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego. Powstał we współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Teachers College Columbia University.
Studia trwają rok, ściśle łączą teorię z praktyką (400 godzin). Odbywają się w trybie dziennym. Absolwenci uzyskają uprawnienia nauczycielskie. Pierwsze edycje są bezpłatne. Studenci mogą ubiegać się o stypendium (2 tys. zł miesięcznie).
Studia przeznaczone są dla:
 absolwentów filologii polskiej lub matematyki z tytułem magistra,
 nauczycieli języka polskiego lub matematyki, którzy w zawodzie nie przepracowali więcej niż 10 lat,
 studentów ostatniego roku studiów magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia.
Rekrutacja 2017/2018
 I etap: wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.szkolaedukacji.pl,
 II etap: rozmowa kwalifikacyjna,
 zapisy trwają do 31 maja.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.szkolaedukacji.pl.