WYDZIAŁY

Nowości w ofercie edukacyjnej UwB


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo i prawo*

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*

Pedagogika specjalna*

 

* Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących prowadzenia kierunku studiów.