WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Nowości w ofercie edukacyjnej UwB od roku akademickiego 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Filologia, specjalność: etnofilologia białoruska
Filologia, specjalność: filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia, specjalność: język francuski profil kulturowo-tłumaczeniowy
Fizyka, specjalność: fizyka gier komputerowych i robotów
Religioznawstwo
Biologia, specjalność:
mikrobiologia z biotechnologią
Matematyka, specjalność: bezpieczeństwo informacji
Matematyka, specjalność:  matematyka teoretyczna

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Filologia, specjalność: filologia angielska z elementami translatoryki
Biologia, specjalność biologia sądowa
Biologia, specjalność: mikrobiologia z biotechnologią
Matematyka, specjalność: analiza danych i modelowanie
Matematyka, specjalność:  matematyka teoretyczna

Studia podyplomowe
Teologia prawosławna i ikonografia