WYDZIAŁY

Nowości w ofercie edukacyjnej UwB


Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Ekobiznes

Fizyka specjalność: fizyka gier komputerowych i robotów

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Chemia kryminalistyczna i sądowa