WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Analityk, który ściga przestępców? Tak! Rekrutujemy na chemię kryminalistyczną!

Do 19 lipca trwa rekrutacja na studia II stopnia na #UwB. Prowadzimy m.in. nabór na  chemię kryminalistyczną i sądową - jedyny taki kierunek magisterski w Polsce! Do tej pory studenci UwB mogli kształcić się w tym zakresie w ramach specjalności na studiach licencjackich. Teraz będą mogli zdobyć kompleksowe, praktyczne przygotowanie do pracy w laboratoriach analitycznych i zdobyć tytuł magistra chemii kryminalistycznej i sądowej.

Oryginalny program kierunku studiów Chemia kryminalistyczna i sądowa łączy przedmioty dotyczące nowoczesnych metod analitycznych i identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia.  Pozwoli on na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego. 
Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku.

Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi we współczesnej kryminalistyce. Poznają też podstawy kryminologii i prawa dowodowego w polskim procesie karnym. Część przedmiotów poprowadzą praktycy zajmujący się zawodowo chemią kryminalistyczną i sądową.

Warto podkreślić, że utworzenie kierunku uzyskało 800 tys. dofinansowania w konkursie na nowe programy kształcenia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to pierwszy taki kierunek studiów na polskich uczelniach.

Sprawdź! https://irk.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=ChemKiS_S2_KRK&kategoria=studia_2