WYDZIAŁY

Białostockie "Kontrasty" - zapraszamy na konferencję naukową 26 maja

Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na konferencję Białostockie „Kontrasty”: historia – przekaz - recepcja, która odbędzie się 26 maja 2017 r., na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, sala 47. 

W 2015 roku minęło 50 lat od powstania „Kontrastów”, w 1990 roku wydano ich ostatni numer. W ciągu 25 lat istnienia pismo ewoluowało od periodyku dokumentującego białostockie życie artystyczne, literackie i społeczne do miesięcznika o ogólnokrajowej renomie, w którym publikowali najwybitniejsi polscy reportażyści, m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Melchior Wańkowicz, Małgorzata Szejnert, Janusz Niczyporowicz. Nie oznaczało to rezygnacji ze związków z regionem – tematem wielu zamieszczanych na łamach „Kontrastów” tekstów była Polska Północno-Wschodnia.

„Kontrasty” należą do dziejów PRL, stanowiąc część jego historii intelektualnej, ale też współtworzą kulturę regionu. Celem konferencji jest połącznie tych dwóch perspektyw, czemu sprzyjają współczesne metodologie: nowy regionalizm, krytyka postkolonialna i studia postzależnościowe, geopoetyka wraz z imagologią terytorialną, nowa historiografia.

Program konferencji:  

 

9.00 – rozpoczęcie sympozjum, powitanie uczestników i gości

Część I

Prowadzenie – Danuta Zawadzka

9.15 – 9.35 - Jadwiga Sadowska (UwB), Regionalne czasopisma społeczno-kulturalne w PRL.  Przegląd bibliograficzno-statystyczny.

9.35-9-55 - Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku), Rys historyczny „Kontrastów”.

9.55-10.15 - Andrzej Lechowski (Muzeum Podlaskie w Białymstoku), Krystyna Marszałek-Młyńczyk – założycielka „Kontrastów”.

10.15-10.35 - Jolanta Sztachelska (UwB), "Kontrasty"- od jednodniówki do miesięcznika.

10.35-10.55 - Magdalena Roszczynialska (UP w Krakowie), Zbigniew Bauer, redaktor "Kontrastów".

10.55-11.20 dyskusja

11.20-11.40 przerwa


Część II

Prowadzenie – Magdalena Roszczynialska

11.40-12.00 - Elżbieta Dąbrowicz (UwB), Kontrasty w „Kontrastach”: różnica i konflikt społeczny w praktyce redakcyjnej pisma.

12.00-12.20 - Danuta Zawadzka (UwB), „Szara przędza” Melanii Burzyńskiej -  pamiętnik chłopki a idea „Kontrastów”

12.20-12.40 - Grażyna Charytoniuk-Michiej (UwB),  Białorutenika na łamach „Kontrastów”

12.40-13.00 przerwa

13.00 -13.20  - Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (UwB), Regionalizm „Kontrastów” w latach 1982-1990

13.20-13.40 - Joanna Szydłowska (UWM w Olsztynie), Czy z oddali widać więcej? Warmia i Mazury w zainteresowaniach publicystów i reporterów „Kontrastów”

13.40 -14.00 - Dariusz Kiełczewski (UwB),  Oblicza "K". "Kontrasty" i "Kartki"

14.00-14.30 dyskusja

15.00-16.00 obiad

16.30-18.30 - otwarta dyskusja pod hasłemDziedzictwo „Kontrastów”, z udziałem uczestników sympozjum, zaproszonych gości oraz współtwórców pisma,  Udział wezmą m.in. Tadeusz Gajl, Piotr Sawicki, Wiesław Dąbrowski, Jerzy Muszyński, Janusz Wiertel, Hanna Siedlik.

 


Fot. Sawicki &Sołowiej