WYDZIAŁY

II edycja projektu Kryminalne zagadki Kampusu UwB

Uniwersytet w Białymstoku wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego do udziału w II edycji projektu Kryminalne zagadki Kampusu UwB, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje bezpłatne, niekonwencjonalne zajęcia, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich UwB. Kryminalne zagadki Kampusu UwB opierają się na grze dydaktycznej obejmującej dwa tematycznie powiązane ze sobą i uporządkowane moduły zajęć:

 

  • Zagadka kryminalna – rozwijanie kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego
  • Młodzi agenci w laboratoriach Instytutów Biologii i Chemii – rozwijanie kompetencji w zakresie myślenia kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego

Zajęcia rozpoczną się od symulacji w terenie miejsca przestępstwa i spotkania z policjantem oraz prokuratorem. Zapoznają oni uczniów z sytuacją wymagającą zebrania dowodów, znalezienia motywów i wykrycia przestępców, czyli rozwiązania zagadki kryminalnej. W analizie miejsca zbrodni uczniowie skorzystają z narzędzi GIS.

Następnie w ramach II modułu praktycznego odbywającego się w specjalistycznych laboratoriach Wydziału Biologiczno – Chemicznego UwB, uczniowie będą rozwiązywać problemy związane z poszukiwaniem motywów i sprawców przestępstwa przy wykorzystaniu analiz biologicznych i chemicznych. Ponadto, podczas zajęć w tym module uczestnicy w oparciu o przeprowadzone analizy i badania, przedstawią publicznie własne rozwiązania zagadki kryminalnej, przypuszczalny przebieg zbrodni, motywy oraz sprawców przestępstwa. Metodyka zajęć badawczych będzie obejmowała warsztaty i pokazy, obserwacje makro- i mikroskopowe oraz eksperymenty zaplanowane i przeprowadzone przez uczniów.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zachęcamy do przesłania zgłoszenia (druk formularza aplikacyjnego dostępny na stronie: http://uwb.edu.pl/rekrutacja-3162) na adres: kryminalnezagadki@uwb.edu.pl. Rekrutacja będzie trwała od 10.09.2018 r. do 14.09.2018 r. do godziny 00:00.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej projektu http://uwb.edu.pl/o-projekcie-3038 oraz w siedzibie biura:

 

Uniwersytet w Białymstoku,
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok,
Pokój nr 2/28
Godziny otwarcia: pon. – pt. 7.30-15.30

Telefon: 85 745 71 06

Email: kryminalnezagadki@uwb.edu.pl