WYDZIAŁY

Mamy kolejne granty z NCN! Ponad 1,3 mln zł dla naukowców UwB

Czworo naukowców będzie realizować projekty naukowe na Uniwersytecie w Białymstoku dzięki grantom z Narodowego Centrum Nauki. NCN rozstrzygnęło właśnie kolejne konkursy na badania podstawowe.

Trzy granty, o łącznej wartości ponad 1,3 mln zł, trafią do pracowników Uniwersytetu w Białymstoku. Największe dofinansowanie uzyskał dr Piotr Guzowski z Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Na swój projekt Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczpospolitej Obojga Narodów otrzyma 599 200 zł w ramach programu OPUS 12. 

364 900 zł to grant w ramach programu SONATA 12 dla dr. hab. Karola Łopateckiego, także z Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Temat jego badań to Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim.

Dr Justyna Drewnowska z Instytutu Biologii będzie realizować projekt zatytułowany Różnice w enzymatycznym systemie chynolitycznym szczepów Bacillus cereus sensu lato jako konsekwencja adaptacji do ekologicznie odrębnych środowisk. NCN przyznało jej na to 372 125 zł z programu SONATA 12.

 

Również w Instytucie Biologii swój projekt badawczy będzie realizować mgr Agnieszka Ewa Chrzanowska, doktorantka w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu UwB. Na badania Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za niską efektywność rozmnażania płciowego w marginalnych populacjach brzozy niskiej Betula humilis Schrk otrzyma 99 000 zł.

 

Na rozstrzygnięte właśnie konkursy wpłynęło łącznie 4219 projektów, z czego do finansowania skierowano 1042 projekty. Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło no nie łącznie ponad 463 mln zł.

 

Szczegółowe informacje o wynikach oraz opisy zwycięskich projektów można znaleźć na stronie NCN pod adresem:

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-15-wyniki-opus12-preludium12-sonata12-polonez3