WYDZIAŁY

Noc Muzeów na Uniwersytecie w Białymstoku

Zwiedzanie tzw. domu partii, warsztaty i wystawy w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym – to atrakcje jakie na sobotnią Noc Muzeów przygotował Uniwersytet w Białymstoku. Zwiedzanie dawnego budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - obecnej siedziby Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Filologicznego UwB - rozpocznie się o godz. 20.00. Grupy będą wchodzić co pół godziny – ostatnia o 23.30. Goście zajrzą m.in. do gabinetu I sekretarzy KW PZPR, egzekutywy KW PZPR, wysłuchają też krótkiej prezentacji o historii partii w dawnym województwie białostockim. Organizatorzy przygotowali ponadto grę z udziałem zwiedzających.

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w kampusie przy ul.  Ciołkowskiego czeka na miłośników przyrody już od 18.00. Pracownicy centrum zaproszą na godzinne zwiedzanie wystaw. Będzie można poznać m.in. przyrodę rejonów polarnych i faunę mórz podzwrotnikowych, obejrzeć skamieniałości z plejstoceńskich osadów polodowcowych, ciekawe minerały i skały. Kolejne wejścia o 19.15, 20.30, 21.45 oraz 23.00. Goście będą też mogli zajrzeć do Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze przygotowało też edukacyjne warsztaty multimedialne „Ptaki Polski”. Początek dla kolejnych grup o 18.30, 19.30 i 20.30.