WYDZIAŁY

Prof. Marek Konarzewski w Zespole do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Prof. dr hab. Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku wszedł w skład Zespołu do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie badań medycznych.

Zespół został powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. Liczy 13 członków, będzie działał do końca 2019 roku.

Jak można przeczytać w zarządzeniu, zadaniem zespołu jest opracowanie i utrzymanie stałego modelu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Zarządzenie dostępne jest pod adresem http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/actbymonths