WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Rekrutacja uzupełniająca 2017/2018

Trwa rekrutacja uzupełniająca. Studia stacjonarne pierwszego stopnia – 16.08.-14.09.2017 r.

 • Fizyka
 • Ochrona środowiska


Studia stacjonarne drugiego stopnia  – 16.08.-18.09.2017 r.

 • Chemia kryminalistyczna i sądowa
 • Filologia polska
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Socjologia


Rekrutacja podstawowa na studia niestacjonarne trwa do 21.09.2017 r.


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika
 • Praca socjalna

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 • Prawo