WYDZIAŁY

Specjaliści od prawa międzynarodowego spotkali się w Wilnie

Ochrona Puszczy Białowieskiej, wymiana handlowa, spory morskie czy przestępstwa przeciwko dobrom kultury – to tylko niektóre tematy omawiane podczas konferencji naukowej „Prawo międzynarodowe – teoria a praktyka”.

Dwudniowe naukowe spotkanie, połączone ze Zjazdem Katedr Prawa Międzynarodowego, odbywa się w Wilnie, w dniach 10-11.05.2018. Jego organizatorami są Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie.

Obrady odbywają się w Domu Kultury Polskiej. Bierze w nich udział ponad 100 uczestników z uniwersytetów z całej Polski, a w programie znalazło się blisko 70 prelekcji.

- Jest to dla mnie osobiście, dla moich współpracowników oraz dwóch wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku wielki zaszczyt – zorganizować i otworzyć naszą konferencję połączoną ze zjazdem Katedr Prawa Międzynarodowego. Tegoroczny zjazd jest wyjątkowy, bowiem element międzynarodowy, transgraniczny pojawił się już na etapie organizacji tego przedsięwzięcia – powiedziała witając zebranych dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

W inauguracji konferencji wzięła udział Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, a także Artur Ludkowski, doradca premiera Republiki Litewskiej ds. mniejszości narodowych.

Uczestnicy konferencji do Wilna przyjechali już w środę. Mieli okazję zwiedzić Sejm Republiki Litewskiej, gdzie przywitała ich poseł Rita Tamašunienė, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin. W programie zjazdu przewidziano też wycieczki po Wilnie, a na zakończenie wyjazd do Trok.

fot. Jarosław Markow