WYDZIAŁY

Sukces studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie

Mark Rudenkow (na zdjęciu) i Jarosław Siroic - studenci informatyki na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym UwB w Wilnie – odnieśli sukces w konkursie Danske Bank Data Science Challenge 2017.

W finale konkursu wzięło udział 18 uczestników z różnych litewskich uczelni oraz dwóch studentów III roku informatyki wileńskiego wydziału zamiejscowego Uniwersytetu w Białymstoku: Mark Rudenkov i Jaroslav Siroic. W części programistycznej nasi studenci zajęli odpowiednio I i III miejsce, zaś w klasyfikacji końcowej odpowiednio II i IV miejsce. Opiekę nad nimi sprawowali wykładowcy Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie: prof. ndzw. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, dr Germanas Budnikas i mgr Kamil Ząbkiewicz.

 

Danske Bank Data Science Challenge 2017 zorganizowany został przez litewski oddział Danske Bank. Składał się z części programistycznej i przeprowadzenia analizy statystycznej wraz z prezentacją biznesową uzyskanych wyników. Część programistyczna polegała na stworzeniu i zaimplementowaniu algorytmu pozwalającego analizować duże zbiory danych (ang. Big Data), aby obliczać  prawdopodobieństwo bankrutowania małych i średnich przedsiębiorstw z krajów skandynawskich. Na końcowy wynik składało się 40% oceny za część programistyczną oraz 60% oceny za wyciągnięcie wniosków z uzyskanych wyników i ich prezentację.

 

Więcej informacji na stronie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie: http://www.uwb.lt/sukces-marka-rudenkowa-i-jaroslawa-siroica-studentow-informatyki-wydzialu-ekonomiczno-informatycznego-w-wilnie-w-bank-data-science-challenge-2017/