WYDZIAŁY

Uniwersytet w Białymstoku regionalnym liderem pod względem liczby grantów z NCN

Uniwersytet w Białymstoku zdobył najwięcej grantów spośród podlaskich uczelni i instytutów naukowych – wynika ze statystyki konkursów rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki od 2011 do połowy 2017 roku.

W tym okresie naukowcy z UwB zdobyli w sumie 84 granty (na 193 zakwalifikowane wnioski z całego województwa podlaskiego). Także pod względem wartości projektów Uniwersytet w Białymstoku wypadł najlepiej w regionie – kwota przyznanego dofinansowania to ponad 26 mln. zł (w sumie w województwie - ponad 66 mln.) Dla porównania – druga co do wielkości uczelnia w regionie, czyli Politechnika Białostocka, w tym samym okresie uzyskała 46 grantów o wartości niespełna 11,5 mln zł.

Badacze z UwB odnoszą sukcesy grantowe zarówno w grupie nauk humanistycznych i społecznych, jak i w naukach ścisłych oraz naukach o życiu.

- Pozycja regionalnego lidera bardzo nas cieszy. Statystyka grantów NCN to dowód, że jako uczelnia mamy ogromny potencjał naukowy, w dodatku w wielu dziedzinach - komentuje prof. Izabela Święcicka, prorektor UwB do spraw nauki. - Tym niemniej chcielibyśmy, aby nasi badacze składali dużo więcej wniosków grantowych, nie tylko do Narodowego Centrum Nauki, i żeby zdobywali jeszcze więcej środków na swoje projekty. Staramy się ich do tego zachęcać, mobilizować i mam nadzieję, że Uniwersytet w Białymstoku będzie coraz silniejszy naukowo.

Wyniki konkursów rozstrzygniętych w drugiej połowie 2017 roku oraz pierwszych miesiącach bieżącego roku są również optymistyczne. Do finansowania przez NCN zakwalifikowane zostały 23 kolejne projekty badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku (w tym projekt międzynarodowy w konkursie DAINA 1). Dodatkowo UwB jest partnerem w 3 dużych projektach realizowanych przez konsorcja instytucji naukowych (dofinansowanych w ramach konkursów HARMONIA 8, HARMONIA 9 oraz BEETHOOVEN 2).

Liczba zdobytych i realizowanych grantów to nie tylko wyznacznik prestiżu naukowego uczelni. Jest też ważnym kryterium w ocenie parametrycznej, dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W wyniku ostatniej parametryzacji aż 4 wydziały Uniwersytetu w Białymstoku (czyli połowa spośród białostockich jednostek UwB) uzyskały wysoką kategorię „A”. Taka proporcja lokuje największą podlaską uczelnię w grupie najlepiej ocenionych polskich uniwersytetów.

Jak można przeczytać na stronie internetowej tej instytucji, Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Finansuje projekty, stypendia i staże naukowe.

Statystyki konkursów można znaleźć na stronie internetowej NCN pod adresem https://www.ncn.gov.pl/statystyki/?language=pl

Przykłady projektów badaczy z UwB zakwalifikowanych do dofinansowania w ostatnich miesiącach:
http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/ponad-1-5-mln-zl-z-narodowego-centrum-nauki-dla-naukowcow-z-uwb/6a1481fc
http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/dr-piotr-guzowski-z-uwb-pokieruje-grantem-realizowanym-wspolnie-z-badaczami-z-litwy/ad0e27b0
http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/kolejny-grant-z-ncn-bedzie-realizowany-na-wydziale-fizyki-uwb/74f142fe
http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/dr-adam-hermaniuk-z-uwb-otrzymal-grant-w-konkursie-miniatura-2/a7c0920e