WYDZIAŁY

,,Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future"

W dn. 7-9 czerwca 2018 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa ,,Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future" organizowane we współpracy z Association for Teacher Education in Europe. Naukowcy z ponad 20 krajów Europy i świata dyskutują o koncepcjach zmian w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w świetle wyzwań i perspektyw XXI wieku.W uroczystym otwarciu spotkania wzięła udział prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki. Konferencji towarzyszą warsztaty oraz dyskusje w ramach tzw. RDCs. 


Konferencja została objęta honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prezydenta Miasta Białystok.