WYDZIAŁY

Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education (FOSTERC)

W dniach 23-27 kwietnia na Uniwersytecie w Białymstoku, w związku z realizacją przez Uniwersytet projektu międzynarodowego pt. Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education (FOSTERC) odbyło się seminarium warsztatowe połączone z wizytą studyjną partnerów projektu z kilku uniwersytetów z Białorusi (Mińsk, Połock, Gomel, Grodno, Brześć) oraz z Litwy (Wilno).

Goście z zagranicy zwiedzili Kampus uniwersytecki oraz brali udział w warsztatach na temat jakości kształcenia na uczelnich wyższych, dotyczących analizy kompetencji studentów i absolwentów naszego uniwersytetu oraz badania rynku pracy absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku. Program wizyty oraz przebieg warsztatów przygotowali członkowie zespołu niniejszego projketu z UwB, to jest dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, dr Katarzyna Szorc oraz mgr Łukasz Wołyniec.