WYDZIAŁY

Konferencja EUROPHRAS 2018 na Uniwersytecie w Białymstoku

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku będzie gospodarzem tegorocznej, międzynarodowej konferencji EUROPHRAS 2018. Weźmie w niej udział blisko 200 badaczy z całego świata. Naukowe spotkanie odbędzie się w dniach 10-12 września 2018 r.

EUROPHRAS to największa konferencja frazeologiczna na świecie. Spotkania takie organizowane są co dwa lata w różnych krajach, przez stowarzyszenie naukowe EUROPHRAS z siedzibą w Zurychu. W tym roku organizację powierzono dr hab. Joannie Szerszunowicz z Wydziału Filologicznego UwB, która przez 8 lat była członkiem Rady Naukowej tego stowarzyszenia.


W białostockiej konferencji wezmą udział frazeologowie z 37 krajów, m.in. z Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chin, Afryki Południowej, Szwajcarii, Grecji, Gruzji, Chorwacji, Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Finlandii, Niemiec i Rosji.

Spotkanie poświęcone jest stałym połączeniom wyrazowym, przede wszystkim frazeologizmom, przysłowiom i skrzydlatym słowom. Przedstawiane są one w różnych ujęciach, na przykład kontrastywnym, translatorycznym, leksykograficznym i dydaktycznym. Omawiane zagadnienia dotyczą aspektów teoretycznych frazeologii oraz praktycznego wykorzystania stałych połączeń wyrazowych, na przykład w tekstach reklamowych.

Szczegółowe informacje można naleźć na stronie internetowej wydarzenia: http://infofil.uwb.edu.pl/program.html