WYDZIAŁY

Pierwsze Międzynarodowe Seminarium Neurokryminologiczne

11 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się Pierwsze Międzynarodowe Seminarium Neurokryminologiczne z udziałem prof. Adriana Rane'a - neurokryminologa z University of Pennsylvania, kierownika departamentów Kryminologii, Psychiatrii i Psychologii na tymże Uniwersytecie, założyciela i przewodniczącego Dywizji Biopsychosocjologicznej w Amerykańskim Stowarzyszeniu Kryminologicznym oraz pierwszego naukowca, który przeprowadził i opisał badania obrazowania mózgu u brutalnych przestępców.


Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: wykładową i seminaryjną. Podczas pierwszej, prof. Adrian Raine przedstawi wykład pt. "The Anatomy of Violence: Dissecting the Biological Roots of Crime". Wykład odbędzie się w jęz. angielskim. Druga część będzie miała charakter dyskusyjny.

Gościem Specjalnym niniejszego Wydarzenia będzie dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz. Jest to specjalista w dziedzinie psychiatrii. Kieruje Kliniką Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest także Prezesem Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz autorem wielu publikacji naukowych w dziedzinie psychiatrii. Dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz wygłosi prelekcję pt. „Psychiczne aspekty zachowań przestępczych" podczas drugiej sekcji Seminarium o 14.15. Wykład odbędzie się w jęz. polskim.