WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Odessa

Narodowy Uniwersytet Odeski im. I.I. Miecznikowa

Umowa międzyinstytucjonalna: w oczekiwaniu

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Instytut Filologii Polskiej (dostępna 1 mobilność wyjazdowa w celu prowadzenia zajęć, z Białegostoku do Odessy i dostępna 1 mobilność przyjazdowa w celu prowadzenia zajęć, z Odessy do Białegostoku)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: b/d do wyświetlenia