WYDZIAŁY

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019  

 

Zapisy  październik 2018 r. ROSYJSKI 

 
GLOTTA - zapisy na kursy języka rosyjskiego  2018/19
 

.Telc B2 język rosyjski -kurs 60-godzinny , zajęcia 1 raz w tygodniu 

kurs j. rosyjskiego poziom B2 przygotowujący do egzaminu  TELC B2 

CENA: 360 zł /rok (studenci , doktoranci i pracownicy UwB ); 600 zł / rok (osoby spoza UwB)

Zapisy : a.kulik@uwb.edu.pl; spnjo@uwb.edu.pl do 4.XI.2018

I Spotkanie organizacyjne wtorek  6/11/2018 godz.17,10 W Pedagogiki i Psychologii s.124 B 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 II. Kurs j. rosyjski  A1 początkujący - 60-godzinny ,zajęcia 1 raz w tygodniu 

CENA : 360 zł / rok (studenci ,doktoranci i pracownicy UwB ); 600 zł / rok (osoby spoza UwB)

prowadzący : mgr Anna Kulik 

Zapisy : spnjo@uwb.edu.pl 

Termin  I zajęć 17. X. 2018 r. godz.17  ul.Liniarskiego 3 / s.7

OPŁATY:

I rata (180  zł) -  2018 r.
II rata (180 zł) - początek stycznia 2019 r.
(Dla osób spoza UwB: I rata - 300 zł, II rata - 300 zł)

Grupy liczą od 15 do 20 osób.

Po otrzymaniu od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: imię i nazwisko,nazwa kursu,nazwisko prowadzącego kurs 

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.

Serdecznie zapraszamy  !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),

WTOREK 16:45-19:05 +/- 15 min. LUB
CZWARTEK 16:45-19:05 +/- 15 min.
(podręcznik: TELC B2 Practice tests + kompilacja materiałów z różnych źródeł, koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)
CENA: 450 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 750 zł / rok (osoby spoza UwB)
Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.
lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl lub m.szachowicz@gmail.com)
Pierwsze zajęcia: WTOREK 9 lub 16 X 2018 / CZWARTEK 11 lub 18 X 2018
Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

ZAPISY: Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na dole strony) należy przesłać na adres m.szachowicz@uwb.edu.pl lub wydrukowany złożyć w Sekretariacie SPNJO UwB.

Na pierwsze zajęcia należy przynieść wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy.

 

II. B2 (język ogólny) - kurs 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),
ŚRODA 16:30-18:50 (podręcznik: English File Third Edition Upper-Intermediate)
CENA: 450 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 750 zł / rok (osoby spoza UwB)
Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.

ZAPISY !!! mgr Agnieszka Górska (a.gorska@uwb.edu.pl

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na dole strony) należy przesłać na adres: a.gorska@uwb.edu.pl

lektor: mgr Agnieszka Górska (a.gorska@uwb.edu.pl)
Pierwsze zajęcia: 10 lub 17 X 2018 (Słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową z tygodniowym wyprzedzeniem)

 

Przed zapisaniem się do grupy, proponujemy, aby sprawdzić samodzielnie swój poziom językowy.

http://www.kul.pl/ogolne/spnjo/testy/longman.html LUB http://www.examenglish.com/leveltest/index.php oraz 

http://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm znajdują się przykładowe testy plasujące,

które pomogą Państwu w określeniu poziomu językowego. Zachęcam również do zapoznania się z opisem poziomów

biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr 

(Europejskiepoziomybiegłościjęzykowejtabelasamooceny).Zkoleinatejstronie http://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm 

jest lista i opis zagadnień gramatycznych z każdego z poziomów.

 

 UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu z języka angielskiego : maj / czerwiec 2019 r.

Planowany termin egzaminu z języka angielskiego : marzec / kwiecień  2019 r.

Cena egzaminu: ok. 500 zł


Certyfikat TELC

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)
- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

Przykładowe egzaminy TELC:
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

OPŁATY:

I rata (225 zł) - początek października 2018 r.
II rata (225 zł) - początek stycznia 2019 r.
(Dla osób spoza UwB: I rata - 375 zł, II rata - 375 zł)

Grupy liczą od 15 do 20 osób.

Po otrzymaniu od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: imię i nazwisko,nazwa kursu,nazwisko prowadzącego kurs 

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.
Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.
Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy. Musi się zebrać min. 15 osób.

Kursy ruszają w pierwszej połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy (m.szachowicz@uwb.edu.pl, m.szachowicz@gmail.com), aby zwolnić miejsce dla osób z listy rezerwowej.