WYDZIAŁY

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018  Zapisy wrzesień-październik 2017 r 

GLOTTA – JĘZYK ROSYJSKI GRUPY (2017/18)

TELC B2 - kurs egzaminacyjny, 60-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 180 min.
ŚRODA  17,45-20,50  ul. Skłodowskiej 14/s.603  - Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 . Egzamin planowany jest na 24 lutego lub 3 marca.

 

Grupa  A1-kurs dla początkujacych -Termin kursu: Środa 16-17,30 ul.M.Skłodowskiej-Curie 14 /s.603

Zgłoszenia na kurs przygotowujący do egz. TELC  poziom B2 oraz grupy początkowej A1 i kontynuowanej A2 przyjmowane są pod adresem: danutakos77@wp.pl.
Cena kursu 6zł studenci,pracownicy UwB;10 zł os.spoza UwB
Irata 180 zł do 31.10.2017 ;os.spoza 300 zł 
II rata do 10.01.2018 ,os.spoza 300 zł 

GLOTTA - JĘZYK ANGIELSKI  GRUPY (2017/18)


TELC B2 - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),
WTOREK 17:00-19:20 lub
CZWARTEK 17:00-19:20
(podręcznik: TELC B2 Practice tests + kompilacja materiałów z różnych źródeł)
Cena zostanie ostatecznie potwierdzona na początku października.
lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl lub m.szachowicz@gmail.com)
Pierwsze zajęcia: WTOREK 10 lub 17 X 2017 / CZWARTEK 12 lub 19 X 2017
Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

B1/B2 (język ogólny) - kurs 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),
ŚRODA 17:00-19:20 (podręcznik: English File Third Edition Intermediate Plus)
Cena zostanie ostatecznie potwierdzona na początku października .
lektor: mgr Agnieszka Górska (agnes321@op.pl)
Pierwsze zajęcia: 11 lub 18 X 2017

Przed zapisaniem się do grupy, proponujemy, aby sprawdzić samodzielnie swój poziom językowy.
Na stronie http://www.kul.pl/ogolne/spnjo/testy/longman.html LUB http://www.examenglish.com/leveltest/index.php oraz http://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm znajdują się przykładowe testy plasujące, które pomogą Państwu w określeniu poziomu językowego. Zachęcam również do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny). Z kolei na tej stronie http://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm jest lista i opis zagadnień gramatycznych z każdego z poziomów.

UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.
Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2017 r.
Cena egzaminu: ok. 500 zł

Certyfikat TELC
- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586)
- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)
- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

Przykładowe egzaminy TELC:
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

OPŁATY:
I rata (225 zł) - początek października 2017 r.
II rata (225 zł) - początek stycznia 2018 r.
(Dla osób spoza UwB: I rata - 375 zł, II rata - 375 zł)

Grupy liczą od 15 do 20 osób.

Po otrzymaniu od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: GLOTTA, poziom grupy .....

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.
Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.
Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy. Musi się zebrać min. 15 osób.

Kursy ruszają w pierwszej połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy (m.szachowicz@uwb.edu.pl, m.szachowicz@gmail.com), aby zwolnić miejsce dla osób z listy rezerwowej.

Formularz zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMtBgl8SdsKIamFN2wJ4TwJVaEH7cWOol39WI4l2sIF1skNw/viewform?usp=sf_link