WYDZIAŁYOgłoszenie


Uprzejmie informujemy Pracowników naszej Uczelni, że w terminie do 15 maja 2017 r. można składać Wnioski o dopłaty i świadczenia socjalne wraz z Oświadczeniem uprawnionego do świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku:

• wczasów pracownika oraz wypłacanej raz w IV kwartale dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej - bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków fakturą/rachunkiem;

• jednej dopłaty do wypoczynku dzieci /w wieku 3-25 lat w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku /warunkiem otrzymania świadczeń na dzieci, które ukończyły 18 rok życia jest dołączenie do wniosku kserokopii legitymacji szkolnej /studenckiej, doktoranckiej/ lub stosownego zaświadczenia oraz limitu dla dzieci na bilety, paczkę z okazji Dnia Dziecka, Choinki (w wieku 3-13 lat) - prosimy o wydruki dwustronne.

Wnioski są przyjmowane w Sekcji Spraw Socjalnych ul. Skłodowskiej 14 /VII piętro/ pok.706, a informacje udzielane są telefonicznie pod nr telefonu 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl

Uwaga ! Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonym Zarządzeniem nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku.
Regulamin i druki oświadczenia i wniosków można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalnych bądź wydrukować ze strony internetowej Uniwersytetu w Białymstoku: www.uwb.edu.pl ;sfera: Pracowników; zakładka: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Białystok, 6.03.2017 r.

Wolne terminy - Węgorzewo 2017

 

Domek nr 1:

- do 27 czerwca 2017
- od 22 sierpień - 30 wrzesień 2017

 

Domek nr 2:

- do 22 czerwca 2017
- od 23 sierpnia - 30 wrzesień 2017

 

Domek nr 3:

- do 29 czerwca 2017
- od 7 sierpnia - 30 wrzesień 2017


Węgorzewo

 

Sekcja Spraw Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje pracowników, emerytów i rencistów naszej Uczelni, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. można składać Wnioski o przydział domku kempingowego na wypoczynek letni na terenie Kempingu „ RUSAŁKA” koło Węgorzewa /trzy domki/

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uwb.edu.pl/wegorzewo.

Uwaga ! Druk wniosku i informacje można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalny ul. M.C. Skłodowskiej 14 /VII piętro/ pok.706, nr telefonu 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl

Białystok, 06.03.2017 r.