WYDZIAŁY

OLIMPIADY

  

Nazwa olimpiady

Kierunek studiów/specjalność

Olimpiada Artystyczna

filologia polska, kulturoznawstwo, pedagogika

Olimpiada Astronomiczna

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Biologiczna

biologia, ekobiznes, filozofia i etyka, kognitywistyka i komunikacja, ochrona środowiska, przyroda

Olimpiada Chemiczna

chemia, ekobiznes, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,  matematyka, ochrona środowiska, przyroda

Olimpiada Filozoficzna

filologia, specjalność: etnofilologia białoruska; filologia polska, filozofia i etyka, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka, pedagogika, religioznawstwo, socjologia

Olimpiada Fizyczna

ekobiznes, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, matematyka

Olimpiada Geograficzna

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, przyroda, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Historyczna

administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filologia, specjalność: etnofilologia białoruska; filozofia i etyka, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, kryminologia, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, prawo, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Informatyczna

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, matematyka

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Matematyczna

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, logistyka, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Olimpiada

Wiedzy Ekonomicznej

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka i ekonometria, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych

ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Olimpiada

Wiedzy Ekologicznej

biologia, ekobiznes, fizyka, kognitywistyka i komunikacja, ochrona środowiska, pedagogika, przyroda

Olimpiada

Wiedzy o Prawach Człowieka

administracja, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, filologia polska, filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, kryminologia, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna, prawo, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada

Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, pedagogika, praca socjalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, historia, filologia polska, kryminologia, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, praca socjalna, prawo, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, kryminologia, prawo

Olimpiada

Wiedzy o Świecie Antycznym

administracja, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, filozofia i etyka, historia, kryminologia, prawo, religioznawstwo

Olimpiada

Wiedzy Technicznej

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Wiedzy o III RP

filologia polska, pedagogika, praca socjalna, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnie

Olimpiada

Wiedzy o Unii Europejskiej

filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, praca socjalna, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada

System Prawa Unii Europejskiej

administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, kryminologia, prawo, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy
o Integracji Europejskiej

historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada

Języka Angielskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem hiszpańskim, filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Olimpiada

Języka Białoruskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy

Olimpiada

Języka Francuskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy; filozofia i etyka, filologia polska, kulturoznawstwo

Olimpiada

Języka Hiszpańskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Olimpiada

Literatury i Języka Polskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, pedagogika, religioznawstwo

Olimpiada

Języka Niemieckiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Olimpiada Języka Rosyjskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia rosyjska, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu, filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, studia wschodnie

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia rosyjska, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu; pedagogika, praca socjalna, religioznawstwo

Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku

filologia, specjalność: etnofilologia białoruska, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

biologia, ekobiznes,ochrona środowiska, przyroda

Olimpiada Tradycje powstań narodowowyzwoleńczych na Podlasiu 1794–1945

historia, religioznawstwo, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

administracja – 3 laureatów stopnia centralnego z najwyższą liczbą punktów, międzynarodowe stosunki gospodarcze – 3 laureatów stopnia centralnego

Olimpiada Języka Łacińskiego

administracja, bezpieczeństwo narodowe, filologia, specjalności: filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim –  profil tłumaczeniowy,  język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy, filologia rosyjska, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu; filologia polska,  filozofia i etyka, historia, kryminologia, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna, prawo

Olimpiada Matematyczna Pogranicza

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Wiedzy o Mediach

filologia, specjalność: etnofilologia białoruska, filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

historia

Olimpiada Statystyczna

ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej

filozofia i etyka, historia, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka i ekonometria, matematyka, socjologia

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

filologia polska, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna, socjologia

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

historia