WYDZIAŁY

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2018/2019 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Ekonomia

4 290

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogika

3 500

Praca socjalna

4 000

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

4 900

Bezpieczeństwo narodowe

4 900

Kryminologia

4 900

 

Jednolite studia magisterskie

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2018/2019 (zł)

WYDZIAŁ PRAWA

Prawo

4 900

 

Studia drugiego stopnia

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2018/2019 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Ekonomia

4 560

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogika

3 950

Praca socjalna

3 950

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

4 900

Bezpieczeństwo narodowe

4 900

Kryminologia

4 900