WYDZIAŁY

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2017/2018 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Ekonomia

4 290

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogika

3 300

Praca socjalna

3 700

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

3 800

Bezpieczeństwo narodowe

3 800

Kryminologia

3 800

 

Jednolite studia magisterskie

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2017/2018 (zł)

WYDZIAŁ PRAWA

Prawo

4 200

 

Studia drugiego stopnia

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2017/2018 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Ekonomia

4 560

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogika

3 800

Praca socjalna

3 800

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

3 800

Bezpieczeństwo narodowe

3 800

Kryminologia

3 800