WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2016/2017 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Ekonomia

4 154

Logistyka

3 912

Zarządzanie

5 800

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Informatyka

3 600

Informatyka i ekonometria

3 412

Matematyka, specjalność matematyka teoretyczna

3 307

Matematyka, specjalność matematyka finansowa

3 240

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogika

3 200

Praca socjalna

3 600

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

3 600

Bezpieczeństwo narodowe

3 800

Kryminologia

3 800

 

Jednolite studia magisterskie

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2016/2017 (zł)

WYDZIAŁ PRAWA

Prawo

4 200

 

Studia drugiego stopnia

Wydział i kierunek studiów

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2016/2017 (zł)

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Ekonomia

4 416

Zarządzanie

5 904

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Informatyka, specjalność technologie internetowe i mobilne

2 500

Informatyka, specjalność informatyka w medycynie

2 800

Informatyka, specjalność informatyka teoretyczna

2 600

Informatyka, specjalność grafika komputerowa i multimedia

2 600

Informatyka, specjalność inteligentne metody obliczeniowe

2 500

Matematyka, specjalność matematyka teoretyczna

3 878

Matematyka, specjalność matematyka finansowa

3 705

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogika

3 600

Praca socjalna

3 600

WYDZIAŁ PRAWA

Administracja

3 800

Bezpieczeństwo narodowe

3 800

Kryminologia

3 800

 

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w zakresie

Opłata za pierwszy rok studiów w roku akademickim

2016/2017 (zł)

ekonomii

9 000

nauk prawnych

8 000